Skip to main content

AWELON YR ERYRI. 229 n:— I — 1 r :n :f brad - wr ei treach - er - y m:-:- | r:-:-| d : — : ga - lon ef. pierced lús heart. í= 5_S _t: brad - —t :ni :ri I s1 |s,:- lon ef. S ì -I---------_p___c:=p__i:_4===q: :_=(___!__ : d I d :n :s | s :—:f I re:n:-| :n | r :n :f I 1:— :s | r:—:- I :d| n : f :s | 1 :t :d' Hoff fug - ail y tir a droediwn, Er - yr - i sydd hoff i mi, Medd - yl - iwn ei fod ar ei Fond shepherd, these moimtains hoary And Snowdon, theirlcing we lovc, We deem that it liíts to T___s----------is—j:—ís------evP—&h__siie__|__J------h—te__-J......**" îi_rJ___rg^___zF^=;^qz.rí__-54ri__:^_í:j?:í .__4_—e I I »1*1- :.g===:===:î=. =======j_==ì=_=sqì-------jrp*j_^=p=ff==pr^_iq=== (H-------N_ä EE_3_K_ --.- _zp__í_zq: d' : t :1 .1 I s : 1 :s beg - wn Yn chwyf - io ein glo - ry Our ban - ner all 'Wtsrs __:___ äSSSE ,_£ :_1==zí_: :_::=_=: r f :n|d:—:—|| :r | na :r :d | s :—- :f |na:-:-|r:-:r baner goch ni ; Dych - my - gaf y clywaf dwr - w Y things above; I fan - cy I hear the echoes Of _=)----------------1—,— _--------- S3Pl-_-^p te=_to î__*d?===_t==____ ... T5T-T —^-__z___:n______^g====:__=_£___==jn=*_- __~->x: ^__r_e~i_Bz_t___zN_____2i:________i__±^illní^_ ^E -/—~*__j— *--------------------------- —J-___—i—^»-1—— s_a_to _Tty- - - na :f :s | la :s :fe | s:-:— | dynion yn dyf - od o draw, foemennow traniplingoirr land, fct; _ë^fe_E__l_ÌÌ____Ì_Ì___ __3__ _/__ -__Ì :s.f|n :f :s | 1 :t :d'| d':-:t I r';d':l| 1 :s :n|r :s :fe *, Tra Brython fel merthyr i far - w sydd barod a'i glcdd yn ei But Britons, to perish like her - oes Are ready with sword in rf r.f =—r===zp__=_=zj_=x_=ÿ|__=ibn===TZzs_ag;5t==)-am:iza_=zz:fg_ • i ^—-—=_= ^SiPfe_____iSŵi-f^^^^ ** ■ . - -- _>- - -.-k-W-?Z*------------m—«___J@_Kqf=----Fi-áP"------h1»-! r 5-F- F- F_j>—=i—_—ì——F-F^r-h-r-H—F-i—i------F-i—. pÄrí_ffc;5_====fc:ì_==^ '_Ì^J-____^_______zj_^bEE^^ 3* Y Gerddorfa Ehif 58 Cyhoeddedig ac Argrafíedig, gan D. DaYÌes, Pontypridd.