Skip to main content

Y MAB APRADLON. 5. ">.'.>. [_.. _____.*—»__, — _>--g__-u BE f ,s .f ,n :r,n.f ,r | n,f . n,r:d, r .n,f i s : tfe d :d . n | n .r :d canys lÿ niab hwii —g)~ S| id _--------"F-rzi-z î___ŵ=-fe=f *—m-\—m—-—-0—-m _É 8P ti I d :d . n,n oedd farw ae a :=t=^-3iŵ i a, t, :- |d :d .d I d__.t, :d .r | d :d .d ,d gaed canys fy niab hwn oedd farw ac a ì=-t rasfc X=~-~- *Ŵ : d id r : — | n :n • s | s gaed canys fy mab • s i s :n -s ,s oedd farw ac a =P -ö-------r- t|_z :*z_pz_#: t, a8 : t, II, id a EfczE§___=L=d: EÍ____i____-3__« | : s -s I s, 1 -s ,f :n ,f .s ,f ] n ,d :d .d byddwn law en byddwn 2__1 j—«—*H -—zr a= í:*— j-—|—r[— H—<_u: É= -«_>- -t* -_*- Ä -|----,----1---F- _«r;m_-.i«,----^ E-Js: j——s-—p——^ ""* _Z__f __F i-- r.s :s.fe|s:.s|s aeth yn fyw dra - chefn e - fe tr-Tt- d=^ : n ---s: .d | r goll - í : t, id ti • si : r, .1, I t, : .t, I d : d . d aetb yn fyw dra - cbefn e - fe a goll : r id : d _jjjj_—-----------f-----------(3 $=fc -^—r- ZZlZ^=^i —0- s.t :t-l|s:.s |s aeth yn fyw drachefn e - fe S I S goll - a : s id ac -m—P- -_>- F-á»- ■m W m _---»—_*—_■— —0- 0 \ * \—&-m-m-0—P—gÊ-i—i—,—F—m—F—i—m—r-r- ■|---i----1---P-&-0-,----«__,------i---r_.L..|—L__,----j—0—f—\—F-l----1----'- - --l---- i-------sstj— I —'—t—_»--!--;-h-t-=--_-,-«-——'—'—.—zz___sr __t ! r : — saed :.___: Iti : - gaed —<s>- :_zz ls :- sráed . 'F- _c_p__[-p_-Z-r-r-F-r---L_rpzz_:=rr ■L—j—|-_-0.h-_-.|---4—l_«,^--------------------------------------_>-----------------------------p r,n-r ,d :ti ,d.r ,dl t, .Si :r .r|n,f -n ,r :d ,r.n,d | f ,s.f ,n ;r,n.f ,r f n,f .n,r :d,r.n,f 1 s :s, law - - - en byddwn law ...... ..... en -t -&~ =Ê ZZrt_ rO-P—0 ' -t_ _^__^______^__^_^___^__^SÌ Y Gerddorfa Rhif 56. C_hoeddedig ac Argraffedig, gan D. DaYÌes, I'ontypridd,