Skip to main content

-£=£- -■£-- :fczzp- 1 -. I GWRANDO ARGLWYDD. 201 i_í__ s :— Is :s ac yn dwr cad s | t_„:l -s arn rhag y | d1 : d1 ! de' :—.de'l r1 gel - yn rhag y gel - yn : d' ., d' yn dwr t, :-|t, :t, ac yn dwr cad ------*-----_ d | r : r arn rhag y sel S| yn li :-.li rliag y 1, gel - yn yn • ,r dwr -A s :-|f :f ae yn dwr cad n I s : s arn rhag y s : s I s :—.s gel - yn rhag y fe gel : fe • yn : fe . ,fe yn dwr __—_ £=f _Pe n :— |r : r ac yn dwr cad d I si : fi arn rhag y Hi : fí\ gel - yn mai rhas nai i r, : r( y gel - yn __ =pc :ÍP :,__[_: id —■*—r: :bk=S: -P== -_----- :p_pzzp: -£—É- d' :-|t :t .t cad - arn rhag y l*zz___z_E ta :—I — :1 I 1 :— .1 I 1 :se | s :-.s | s :fe | :fe.,fe | s :n gel - yn rhag y gel - yn rhag y gel - yn yn dwr cadarn __3 _____ t__ _t —N- r :— | r :r .r | d :— | d :- cad - arn rhag y gel - yn 1, :-li t, :-.t,|t, :ti I 1, :-.li I 1, :1.| :1, .,1, |r :d rhag y gel - yn rliag y gel - yn yn dwr cadarn :$_$£ :p_p_:p -wc-. 4- ---------i---------------C ___afc fe__:1 | s :1 .s cad - - arn rhag y _____ fzpz±z f :— |fe :—-fe I n : n yn rhag y gel - yn -P-P-r*_ n :—-n | n : r | :r . ,r | r :s rhag y gel - yn yn dwr cadarn __Z_j_£_Z_ Iäa__. Ez__ :^z:p: Z.z±z g__£=3^ r_:fe.r| s :s |d__:n.d|f :f | re_:t,-re I n :r |de.,ti:l1.de I r :r | :d . ,d | ta,:ta, yn dwr cadarn rhag y gelyn rhag y gel - yn rhag y gel - yn yn dwr cadani Sj :Ê_E£ W_z -4-, _J!_ ^^^g_*tg^y^gjfei^g i^^^^^^^l^^l^^^g^^ Y Gerddorfa Rhif 51. Cyhoeddedig ac Argraífedig, gan D. Davies, Pontypridd