Skip to main content

Y F E D EL. 212 Ândante AlUgro. rfce ^^^^S^SS^ 8, [iti-ií I -:li :s,|m:-:- | t.'.-m\ |d: -:- | - :r :ti Jâ:-:- | -:-:de|r:-:- | -:n:r |t,:-:- | d:-:t )i - wr - nod y med - i di - wr - nod y sydd Yn tag • u pob trst - wch yn I s~—I ~~4~ • ~*~ ~~é~ I i ^- —' i I : n, In, :-:- | -tf»sfl, [4? i* I ri:-"\-d,| Si:-:- | st: - :si | s, -:- | -:-:l,|ti:-:- I -:d:t,|s,:-:- | 1,Ì-S| Di - wr - nod y med - i di - wr - nod y sydd Yn tag - u pob trist - wch yn mm r£ :*zzi!z: 7=3*=£ £zd t: mm W=* : d | d:-:-| d:-:d |sit-:- I Sj:- :si |n: -: - | - : f :r [n:-:-|-;n|s Di - wr - nod y med - i di . wr - nod y sydd Yn tag - u pob trist - wch yn s |r:-:- | r: - :r SÄtí:3 -mzi-~~-z-- --£-- : d, |di:-:- | di:- :d, |di:-:- | di:- :d||di:-:- | s, :- : s,|d:-:- | -:-:l||si:-:- | s,:-:s, |si:-:- | s(:-:st Di - wr - nod y med - i di - wr - nod y sydd Yn tag - u pob trist - wch yn 35 mÊ *-m :tc ÌE it=í cres. te; r :— :s 11 :s :fe |s :- :• | -:-:f |n :- :r | n: -:s |fj_ llon - i pob prudd, Fel dawn - sia'r aw • el ìg=Ì BE _ir | ti:- :de|r : -:- | rjn:f |n: -:- I - :-:n • on rhwng gwen - ith a dail Y =fc =* :=!=:£: zzí i^q= :^cz^^ :mz~~zäz~-\É~z n iii JT Si :- :- |d :-:-:d|t,:- :- I -:-:s, |s,:-: - | Si:-:li|li :_iis., | s,:- :1, |'f,:-:- | s,: -:s, | s,:-:- | llon - i pob prudd Fel dawn • sia'r aw - el - on rhwng gwen - ith a dail :st ^=£fczt z=@Ë^E Ní wu zŵ-zl ŵr t, :— :r|n :- :r |r,:-:-| -:-:tJd :-:r|d:- :de|r :-: - | r : - :1, |l,:-:- | t,:-:ti |d:-:- llon - i pob prudd, Fel dawn - sia'r aw - el - on rhwng gwen - ith a dail ___ -*- P iti r£^^ •$=. m-m- -m—*-< at I s, :— :t, I 1, :-:r ls,:-:-| -:-:s,ld :-:t,ld :ti;li|r :- :t, 1 s,- :nt |f,:-:-1 fc^jr,íri|di:-r-1 -:-:de llon - i pob prudd, Fel dawn - sia'r aw - el - on rhwng gwen - ith a dail Y J>Jj& fef fctos&Ë *5Är =m :&*: t± :«=îz?J&ÿ=iz=:p-. á-3t- ^r^ feS±JË: EËEË iz±2zS£@ -#-^-*-i ä^Bg Y Gerddorfa Rhif 54. Çyhoeddedig ac Argraffedig, gau D. Davies, Pontypridd