Skip to main content

ADDFWYN" tfiWSiGL cymf:drol. LLEDNAIS AC YSGAFN. SOPRANO ALTO. Tenor. Rass. S-EbÄÄEfc :ö *--** KEY B&. d:-:-|-:-:d :i3___ JoHN thomas, Llanwrtycl. ^^^Sl^fe^ ë=:=î_è^£___|_ "---L__i__3l____ I___..,________ _.__._ - ; ■ ■ ' P___B__L d:-:- | ti:d:ti li".-:-|ti :li:'ti i d :-••.-! Si:-:-' r:--.-|-:- :r rS% 5=60 |rii:-:-[-:- :pii Add ì=3i n, : —:— | rii :-:- :S~ ]=___> === =b!= tgt :q: :q* fwyn fiw - sig, add #S :=â==i=*: I8i:-:-!-:- :sil Si:-:- rì::*=z=*=-s=*:_: ■ :f| I rti :-:-|s, :-:-! f( :-:-|-:- :1| fwyn fiw - aig, Gwcn - ferch 3*= 1,! s,:-:- fcfcfi±H :q« ö_EiSEÖ_ =SË ___£ -^=p=:=j= :- :d,| d|:-:-|dt:-.-l d,:-:-|d,:- /_ SÉ 1, :-:-!-:- :d d_4=: _Ä_=t}p: :(_===£t__: rii: —:— l ffr-*. !^S=?*^ d: -:- | r : d : r pi:-: 31 gE_i3__E^_=l .;_:_! f,_:-|_ :i, :r /--------------- _=£ d:-:-|l,:-: :- :fe, 3=__r___br_E Z_B^=^z=lt2.:t :-■•-!-: ri: r =|^Ìg I r,:-:-| S|:-:-|n,:-:-| 1, :-:-i se, gwyn - fa yd - wyt ti, :-^==t 1;:-:-!-:- :1, :=)==]: _T |f,:-:n,!r,:-:-|f,:-:- :J=: :-|d:.:-:- Gwen ferch gwyn - fa yd - wyt ~W- S^ __r_E_íi_. =P=Í=Ŵ: d:-:-|t, :d :1, |t,:-:-|-:-:- :f ln:-:- | d:-:-lt,:-:-!-:l, :t, 8=fc_________i (•: _p: ^: -=_(_===: t==t: |s,:-:-ln,:-:-| 1,: í-^-j-----1___3L. :-|f(:-:- p.i:-:-!-:-:- r, :-:-!-:- :r, n,:-: sB _S____JÉ d:-:-i ti :^=: Add L-Jli :ii fwyn fiw H—doh~f;— r:-:-|df:- sig. =3^==fc±=5É f :-:-!- :t, :r f :-:■ add fwyn fiw n :—:— sig, =£- ls :J= n,:-:—I—:— : f:-:- m,l,:-:-i t, PÈ -:- :ti t, :-:-|d :-: y=T d :-H ti. :_é: :?—jç t, :■ Add I— :d :r F^fi t, :-:-!df :-:- r :-:-!-:- :s s :—:— Wè -~\ =?=± :f=£: :t=t: fwyn fiw - sig :§(__===£_ -i-------—I— add :t: fwyn fíw _=_=__o=t s : — sig, di :-:—|—:— : I s,:—:— |—:— .:s, Ise,:—:— \\r:—:— I s, :—:— I —:— :si Y Gerddorfa Bhií >8 Cyhoeddeúig ac Argraffedig gan D. Dayies Pontyprictd :-|d:-:-