Skip to main content

SoPBANO. Alto. Tenob. x VV j\. VY JLV» c.a_:i_t xgk. Y Geiriau g_ Nathan Wyn. Y Gerddoriaeth gan Mobgan MoBGA-T, Cwmtawè,' jö Andante Maestoso. Dim* _*_ E___- p_zp=f=p .fr-fr—fr _Ê_é__ Kby 48 :s, I n:-.n|f . n :r .d Mae an - ian fel pe ba'i A __^s a_ M. jjfci .d | r__f :n -,re re :— ln :d rau ar ei grudd, Tra'r Bass. PlANO. .*___ ÊÉE _Ç ". E3»Äi =t Í=_=P=P: '•S| : — -si I li :f, .1, §!____ Ẁ33ẂL- ::_:__=_: .==.: li :sei .li I li __ ä=2_= li :— I sei :li v—fefc :s, i d: Mae an SSSE .d|d .d :f . f ian fel pe ba'i A _*_jU===|=zzz_: n :— . n Ir dag - rau ar :d ei atÿ l=zjz_r: l=*—t d :t|TTilti :d grudd, Tra'r SSEEggEbz=:=—v—F—F—*—- :_ = Ŵ :— .d, | di .di :ri .üPj ?=*=M=ä=} _=!=_ Hi =it i— ll lf, =_ :f, f, :■ rii :li —i—i—, ==j=_t__ p Andante Maestoso. , ^ l".-j™-!? -PL,---m-&----^—«_ ^-------------- :í_Z_zí_:_p_ s@ i_r :=_: 3=_. 3- T^ :p=p=pz|_:=£; 3= ■tàr-T-* _Ŵ :=_=f__ Pf-5 p==f_: f- HMHI ;£=_=_ r :- wawr .n I f . fe :s -1 a'i hallwedd aur Yn .__ _=_=■• Serzando u, g^ pr=—=j ^=q^=]===t-33=,=^=!^Í=P==Ç;! :t=k=^=*=^=ife*H=_==*d .--------------j„ .__.m,-------------J_.-------------,_. J..,._, iii..,..T-,J-v.1.T--r-.k.—-------------- ... —- .....■------------- doh __- 1___:s . n I r ,,li:ti.,dl d :- | : : _ | n1 r,n> :fl -n11 n' :r< JU a - gor dor - au'r dydd; Pel- yd-rau byw yr haul A'r I f :— .n I r . d rtT.n1 -ri r wawr a'i hallwedd aur Yn a :====qv==S==^===>: —^--^i-tr^—_—<* :-.d|r :f gor doo - au'r !=__E_3_=_=t_Ez===_. I ri :— .de, | ÿ| .re, ;m ,î\ =t==_= n:-| : :nt I d' .,d' :d .d1 1 d1 :t.t ,d' dydd Pel- yd- rau byw yr haul A'r d,: ^=s=r==f_ -t^—S?—1*——T .d :d .d js T-. ___: :=tq-f:zP_P=«: • V 0-^,=4=;^_J: ääÊf_&5p_apË___ I '_ I I _l p=r=z=fc=t^zP=_^=^=pz==r E_=Ez^=p=_^=pz*z, zpz=p=pEE .--------CZp----3— 3_j----f_.....;.-—]- ,-. _- .- J- §__& Ä_=_ p------U^.-----^-^^.^^^-^-----^ I m i .1.1 r-"i Î __-.—. .__. ___ __- ^p -^ ,___-----==g__=p t=~: p5 -J_j-----_j •fetf^Ä Y Gerddoiia Iihit 86. Cyhoeddedig ac Argrafledig gan J). Dayies Pontypridd,