Skip to main content

MOLA DDÜW 0 FY m AID. TRIAWD A CHYDCAN. OP. 29. Thio. De. Parry. Alto. Tbnoh Bass. Ohgan. ~-±—-__!.- ŴI^Ti-^OSf ::±— Ä^» _1_É =* 3—♦ __—gJL Mol - a Dduw g« |d :tt:-r I r :d fy en- aid, :d | r :n :f O Arglwydd fy _--~--~~ -5-~-~-g--Ë--Ì5-~^-~^~~~~f-Ì^^ 1 gg £=t ~~~ë£ îîuw r :—,.r :r r I r : W»wryd - wyt tí; ti :d :r Jn :f :s | d ;f :-.f | r :g :- Gwisgait og- 011- iant a harddwch og- on • iant.. .. í-#|-z-í _Zf*_ _——__. _t_-__-p--:_ Ir, :d/ ; \i :-,ir» :d' ,1 11 :• ~Tuw mawr yd r wyt tí jgg ^-±e=p- s :fe :f InJ' :t :taj 1 :t :ff 1 i' :n< ;f Gwisgaist og r on - iant a harddwch a harddwoh og gzz_rz fe SE g------- . . I :-■:'• lírc-ít :í ;f 1 s :- : N, :l, :t, | d :r :n I f :a 'llt :d' :r! ÎTuw ' înawr-5 yd V wyt ti, Gwisgaist og- on* iant a harddwch a harddwch og - ~ö ~S~R ~ - ■■. ~ _ z-±__=4. ~~tì__ :£~ SP ===± «^^f ~S_rn sa_& 1 . ___ __4—-—~—: ___: ZZt-Z|_3--------JB_I |__~*=J= ■F==r~= y---—fe -#—ff= 3___EE_E_3 Y Gorddorfa, Ijlhjtf 8?. Cyhoddedig ac Argraffiedig gan D, Dayjes, Pontypridd.