Skip to main content

BOBLOEDD A GLYWANT, DouBLECHORus(The peopîe shal Lurgo e stacc.ito. KEY G, f , SoPRANO \ ÁLTO. >-< Tenor. Bass. 'SoPRANl 2 l Alto. m ■ Tenor. Bass. FÙV6 four-puhe rest, : n I n :n .,n Y bob -loedd a The peo - fle shall : n : ni I v\\ :ni . ,ni Y bob-loedd a 27ie peo ■ ple shall n : — giyw, liear, bob 2'Ae //eu :n .,n • loedd a : li Hi :1i-.1i Y bob - loedd a The peo • ple sìiall : ni 1 r»i : ni . ,ni Y bob - loedd a The peo • ple shall :- I : n glyw, hear, : d shall | d : d . ,d bob - ìoedd a The peo - ple shall gtyw, hear, glyw, hear. giyw, ìiear, giyw, hear, glyw, hear. 0 Israel in Egypt. : n 2'Ae T/te 2%e bob - peo ■ II, bob peo Id bob peo : n .,n loedd a loedd a :d .,d loedd a ple shall 1 :.- 1 : gtyw, hear, :li H, :-lf..,li Y bob -loedd a The peo - ple shall d' :- | : : gtyw, hear, :d |d :d.,d Y bob -loedd a The peo -ple shall giyw, hear, ll 7TAö : n The : n The Ui bob pco | n bob peo - !n bob pco :1, -,li • loedd a :n. .,n - loedd a ple shall :n -,n - loedd a ple shall : 1 II :1..,1 Y bob - loedd a 2'/te />eo - piîe shall glyw heur, shall 111:1 -,1 Y bob-loedd a The peo - ple ihall giýw, /tear,, d : - glyw, hear, 1 : - giyw, hear, f : - giyw, hear, d |d :d .,d Y bob loodd a Thepeo p'e shall ishall - : 1 shall ihall t : — gìyw, hear, r : — giyw, hear, giyw, heur, s : - giyw, hear, t, :- giyw, hear, r : - glyw, hear, f, :- giyw, hear, KEY D. 1- ,dlfi :f .f' f : er aeth ac ofn, ««,e£ fre a - fraid, .ml :1 .,1 t, : 6T aeth ac ofn, «/m? be a - fraid, ,sd' .d' .,d" r1 : er aeth ac ofh, and be a - fraid ml : 1 .,1 se : er aeth ac j ol'n, and be a - ! fraid, ,t .sd' :d' .,d' er aeth ac and be a - .8,d :f.,f er aetìî ac and be a - ,àlfi . fi .;f ■ er aeth ac and be a • • ml :1.,1 er aeth ac and be a- t : - ofn, fraid, f : • of'n, jraid, | r' : • ofn, fraid, se : >fn, fraid ,se ac « - 2? . t : t er aeth ö«! 6e • f : f .,f er aeth ae «íîrf be a ■ . r' : r' • ,r er aetli ae und he a . se : ce er aeth «;ìJ 6e . t : t .,t er aéth ae and be a - . f : f .,f er aeth nc and be a - . r' : r' . ,r' er aeth ac and be a • . t : t .,t er aeth ac and be a - Y Gerddoi-fa. Rhif 7ä. Cylioeddedig ac Argraffedig gan D. Dayiiís, Pontypridd Mi<'