Skip to main content

AlìGLWYDD GOLLWNG—LOIID DISMISS ÜS. s .f :ni .f | s :d' LIui - w 'n cal« on n :r :d .r | n :ri Llan - w 'n calon : I : d ;d | d :d Llan - w 'n calon -----0— s . f : nj | a : d1 a chys-ur - on d .r | m : n chys - nr - on i'l .r d :1, 1 :r' -d I t .1 :s .1 At - at f lt}M | At - at 1 :1 | h :fi I chys - ur - on ! At - at ti dyrch - r :r ^n ti dyrcli s : a Si : s, ti dyreh-jaf t :-|l af r : af s : wn d : wn fe: r :— r.: s :—!- lais. t,:-|- lais. s,:-i- lais. r--------\- f M 0- SéeB Fül each heart with con - so - la - tion, Un - to Thee our Jj r^L—ä=pä=j5=j Fni each heart with con - so la - tion, Un - to Thee our voi - ces *=Z zmz 3gE m% Un - to Thee our voi - cee -ry Fili each heart with con - so - la - tion, Un - to Thee our =ë£ voi - ces §-ẅ---23—S- -f—ẅ- r^ fe=£Ë3 raise; ¥=£i S .M Pany m .d Pan y '£ :-.l :s .f :d : m . s d1 - . d' : t .t del om :-.f ad - ref :m . r at - at : d Yn-a :d . d rhodd m : - wn — . m glod : r par . r del om ad - ref at • at ì Yn - a : S .S rhodd s : - wn — . s gloá : s par . 3 ! Yn - a : d . m rhodd d . m : - wn S . S glod :si par •S| Yn-a rhodd \vn glod par ^m rf* x± When we reach that bliss -ful sta - tion, We will Thee no - bler ^EEEÍ 3± -r-J rd m When we reach that bliss - ful sta - tion, We will give Thee no - bler 1=SZ ~f—y.: w We will give Thee no - bler ^â We will give...... Thee no - bler £==Ër-E zL 1-------1-------TT J J J ^U Y Gerddor a Ehif 77. Cyhoedded'g ac ArgrafTedig gan D. Davies Pontypridd