Skip to main content

MÁWR YW GWEITHREDOEDD YR ARULWYDD, -AJNTTIEHIIEIM:. PSALM cxi. 2, 8, 4, 5. W. Evaks, (Álaw Áfan.) SûPRAJfO. Alto. Tenoe. BASS. Acoompt." Maestoso. Ö_ OT í= q5C PFH^g KEYEfes :-|d:r I n :-1 f :s 11 :-| s :-| d' :-| s :n l d_a | s :fe |s :-|s :- Mawr yw gweithredoedd yr Arglwydd, Mawr yw gweith-red - oedd yr Ar -glwydd, -_£------------ ÖÉ ö—*—& *=. E_Ì d :-1 d :d | d :- | d :d |d :- 1 d :-| d :-1 r :d | d :-1 ti ffr lt *=^ ffi 3=ì __?= ___==__ n :—I s :s | s *—| f :n |f : — | n : — Jn : — I r :n Mawr ywgweith-redoedd yr Ar - gíwydd Mawr yw gweit. -/• =__: :e__zt n :— I r :r | r :- | r :- !i-red - oedd yr Ar -glwydd, *$&^E=$ESE3$êÌE£ :t-- Z__fc pËpPP :___ -_»—_»- d :— |n:r [djjtai I L :si|fi :-l d:-|l: :-l ti :d| L :—| r :r 1 Si : — 1 si:— Mawr yw gweith-red - oedd yr Ar - glwydd, Ma wr yw gw cithred - oedd yr Ar - glwydd, __£]_=_=__=£------:-----,-1-----1------— ^I_ZzJ====Z=_ZjZ=C_|-----i-----P-------=__~.j ,-l.-—- -----__-_ g. i ■_»—g-_zg_r- g—,V--~ ._£==_;§—_zg_z_—____._■__-----ÿJ^iL-g—_,—_ £=fc ^=_E=-B; -e é -tí. _-__£____¥£!_=£ :fc_: 3=__ÈEÉ_____EÉ_E__S_____Í ]_____ :_!==__=__: __t=P= £: -1= :& ?__ ------j_ _{« _#__T|___'---_ í=t ____t :ö_z____ n :— |d :r |n:-|l:t I d1 :-| r' :-| d' :-| t :d' |s :- | f :-| f :-ln:- wed - i eu ceis - io gan bawb a'i hoff - ant gan bawb a'i hoff - ant. /t. /T. f :— I n :—) n : n |d :— | d :—| ti wed - i eu eeis - io gan bawb a'i hoff - ant gan bawb a'i hoff d :— |d :ti | d :—|n :n | n : wed - i eu ■__ :^__-E__î__E _= —er- It, :■ ant. /T. /T\ 'jPf- :p: -e- d :- wed :s eu s :—I n :se I 1 :—11 :- | 1 :—| se :s |s :— 11 :—1 ceis - io gan bawb a'i hoff - ant gan bawb a'i 11? __£ :tz: zz:=___ :£z _p_ 4=. :|_=: hoff - ant. /T\___________ -_q_==p--n 1, :- wed Id :-|d :t, | 1, n .-|r :- ceis - io gan bawb a'i n :- hoff fe I n : n | n :— I r :—I si :— I d :• ant gan bawb a'i hoff - ant. /t\ /t\ :z± «____g_ =P: HB stB,--: -J - | g—__-ft*_-r-i :frtr- Ebr-Tjt^^ u :__{__ =£_, ___. r- 3= __ÈÈ=jMfc.=í3='f =t_:_z___t_=z:í=_=t4 ■e- :p: /T\ /T\ _p-------p_ _i=E=.; -I— "_* Gerddorfa Rhif 75. Argiaffedig a ChyhoedUcdig gan D. Davi_B, Pontypritíd.