Skip to main content

YR YMADAWIAD,-PARTINa Tutti s__ reS!B 3X .'* -t.t.;.tW':^* îäe'fí' :f|:-.tl d': Lle bynag yr af fydd eidd - o ti, ıE ZVZä=9ZW£ Sr—t :!::__:* =P_Ê :*=i ___ love | : : | s :_ :-_ [tjÇt :f| inJdiS! to |f -f '* I « :— > myheartshall be "Where" so ee'r" I go possess'dby thee, P_Ê dbo *_££_ _=_ ü^=zqri3r} ~*±~£-*f. :r_=í2_í: _t__ =. gi: _; _ I t :— :— td1 ina'-.-.lál :s—: Fy serch, fy nghalon i teiŵÄ^^J'iLöL''* l'J__ :r' ■ * :- Lle bynag yr aî' fydd eidd - o ti, ■+ pp__yrj_pf_:pz^c_p^^zry- _^^-?^[T^-z:EEÌ-t:=|_=|_ ::__-__ ■•«—■■ '*...!_._. ;s 1.1..:.—;.:1 :s |_r__:r :r | s : — Ẅhere so ee'r I go possess'd by ^*^^ \m . . rè &fciSS_SP^:4_Ì3_^,-»__í4_ , t i ■'-' r r *:_ * * +-*- :_pr: -_. s. 4d' :-. s — ■ f— — - : t :n :—.n I T. __ n :n : —. n | f Dy ffurf ym - rith ____*.---------_. ' ' :- :f • ia. : — :r f e . : - re : f e mhob re ton. :_:__::_:<_ tìs - siona on ff __E — p_: the ---------Ll_ 3_- í 'd migh « : d ty ' deep. __ü ¥ Gwddwfft __û- 7P. Cjlocctìcdig a« Ar£ia|ì«.di& £_.!», L*viea. Poíibpiauu.