Skip to main content

YR YMADAWIAD-PÁRTL\TG. CHOEUS. Tn arbenig i'r Gerddûrfa. A la Yalt. Gan John Henby Hoberts A. R. A. ( Pencerdd Gwynedd ). > :_2Z=Z :z_rt —_i—ZL_—:----------- 3E__3? -ü- 4 -•t 4 1^^=eP^^1ê^I ! I *- -tär I I :pz-l_î i I gi^ ■_> zrtzr :|__zzxz I I J J-J _______S-rS--: EEgE-=EBE: *_4- 4= -B9—----------- rz_-:—_____.-«___.,-*______ -É—-wZ_rp-t-.pi—_zj2—i—tzzi_[z—^:—(..... r£zzzjz_zzL-tzt:zzz.r:___zzzi--------:------E :S zzp: =pzz:fz: l_J30FRAN0. KeyC. i__Alto.. -Tenor.. Bass. :PZZJ_ üi ÌÌ3___É__IÌ -.-fv :Ézz_zz_: Id' :d' :-.b I t :- :t | 1 :- :d'|s:—:-|s :1 :-.n | s :- :-| f :sr :- .f Fe ddaeth yr hwyr mae'r wen - lloer der, A'r ser yn trem - io yn y ** :=l: :_t_==n_:_t__b n :n-.-.n | f :— :f I fe :— :fe I s :• The night is cçme the moon is up, ~_-----__—_.-----1—^>-----------a-----[-<!__----------_>-----[—£2- I n :m :— .m | r :— :— I ti :ti :— -ti The gleaming stars peep from the £z_5_: a_z :zz d* :d' :-.d1| r1 :— :r' I re1 :— :re'| m' :—:—I s :s :—. s I s :- :s j s :— : s Fe ddaeth yr hwyr mae'r wen - llóer der, A'r ser yn trem - io yn y zPzz__r*: Ẁ_| ___: :__: :__=«: Z_g_gEg id :d:-.d | d :— :d | d :- :d |d:-:-|d :d :-.d | ti :-:ti I s, :- :s, The night is come the moon is up The gleaming stars peep from the jlM -J-i :© ■ zzzzrz_z :--------g-—^=4-------3=—t—~*Sr-»-i-----____EI__t zzb_zz_!— f- j-p_zg:—z:tz^:jf ___;__= :_rp-_z_!z _a I l 3|zz_(q ! I _ Cerddorfa Lhif tö. Cyhoeddedig ac Argraffedig, gan D, Dayies, Poatypridd,