Skip to main content

FY NGWAITH YW CAÎLU IESU. 9ẃ*m gan Idaxv_yh. AT wasanaeth yr YSGOL SABOTHOL. 8kw__.No. JüHTO, __wv: JBK»__>, W. EvANS (Alaw Afan). ______qç3___fc —__5---------^-------_3-------« Eey.G 1. 8| d :-.t, :d ._ ngaîth yw car - u n :d. lea - «, f :—. n : r .de | r :— :s char - u les - u yw Gwneyd _fc——I—I- I —_-f> —g-----ZJ— I-----—1—-—'-----H---------H-----------—1------------0---------_4-------_r_----1........—J-------À-----P ^-J-1-*--—*—*—*—T—*?-___-:ÿ------9—1—*—---------------■—$•—I-za—■zzc _M _*• »i f 8; :—.Si : Si . 1| Si • ,f( dì . Si :— .d : ti . lei _____ ti _£__£: =í=f± : Sj ! n :—. r : d . 1, | ti :d : d 2. Fy ngwaith yw car - u'r Ies - u Mae r :—. s les - u 'r s .s i s :— :r haedd - u hyn ; E 3m~ ~~û~ :3r_ ŵ:i : Si I di :—.ri :ni .fi I Si : d, : d 3. Fy ngwaith yw car - u'r Ies - u Mae ti :-.d Ies - u'n : si . si haedd - u S| :— :S| hyn; E E____£_ 3___ tìbsr ________ * J-----U j------m-----_— -ë- =«t =*—f|S— ::r: 45L =4==_=_ff=zg Y Gerddorfa Rhií 67. Cyhoeddedig ac Argrafl'edig, gan D. Davies, Pontypridd..