Skip to main content

Y Oeẁiau gan Brtnfab. Y GONCWEST. Y Oerddoriaeth gan T. Dàyies, Llantriscmt, E___ _fc=fczz=g=a_z=i Jj^Ëjig-äËÊfc Doh D, ■ Alto d1 . ,d! :s .,s Anilach, amlach, yn y dyffryn 1 .1 :s .n I d ,r .n ,f :s .,s | f Mae 'r cawodau f : n • r | n tân yn dis - gyn ; A f* > -N _—_.—i—-, Z_=:~-f=zf_=__=H*_zzq__É _____—:-----------r---------____,_=_,----_,___,—ÿ :=£_ d' ..d' :s Tenor. f .f :n.d d :d . d d . d : d ... 3KETs-ÿT"y r> r^=~_ h ,h( "~gs r^======- f_= 3__Z* -------1f _Ê==_ d' ., d1 :s .,s |1 .1 :s .n I n,f -s ,1 :ta . ,ta| 1 .1 :s .s | s . s : fe . s Amlach, amlach, yn y dyffryn Mae 'r cawodau tân yn dis - gyn; A bloeddiadau Bass.|__- jt Pf_ê :__E-_: fe=f=|- ---_____-___ í____Ef I d . ti : 1, . si Amlach, amlach, yn y dyffryn Mae 'r cawodau tân yn dis - gyn; A bloeddiadau d' .,_' :s .,s | f .f :n.d Amlach, amlach, yn y dyffryi ŵtgr « —____-»——------^-13 Ì-_-__^___EEÍ__EÌ_ÎÊÎ__Eg__E__E^ £zzz£zzz£=£z d .d :d .d ___rri___Z__-_-_-! _=í_zí_____*_E _z_z~__z=~. d ,r . n , f :s Z_j=Z__= =«_===__ -_r=_I__c =___E_____ î=* r' . ,d' :t .d1 fil yn esgyn t1 .,1 : s .fe ! s : - | s . ,s : d1 . ,d' | t . t : d' .s Trwy y mwg uwch ben ; Clywch gledd • yf - au dur yn tinc - ian :=£_=_£=:£ :fi_==__ÿ ■=SZ7=£ -&• :z__ :«: zzj_= =_= zzzzNz =*_ fil ,r :r.n|r.,r:r.r|r: — yn esgyn Trwy y mwg uwch ben ; ===->-—zj_:i—N~zj-zzz__ n . ,n : s . ,s | s . s : s -n Clywch gledd - yf - au dur yn tinc - ian rpzzz£: :_Z:z= _~«-r-W =pr. :0_r| =&> -=£ 1 ., 1 :s . s fil yn esgyn s -,fe :s .d' I t : — I d' ,d' :d' r1 .r' : d' . d'.ta Trwy y mwg uwch ben; Clywch gledd - yf - au dnr yn tinc - ian gg%==-~=- § —jj __ ^_^zz.zpzzzpzzz:pz^z^zzzzz|z:!i^Z3 iE__-_£s_~-^===_z=t=_=É^ ìei • ^fei :si . d fil yn esgyn r ., r : r .r | Si :■ Trwy y mwg uwch ben ; :£==£=_=£ d . ,d : n . ,d | s . s : n -d Clywch gledd - yf - au dnr yn tinc - ian Mb===_ =p=r :^zFi g_=fz=*=====_.zlz^=»z$_=te.==^ .É=_z=_i_z=_-===i=£=_=_=z>=h^^ d'.ta |.ta .1 :1 .s I 1 .,1 :t .,t | d' :-||, Eto 'n rhwygo'r nen. 1 -,1 :r' ..r' | de' . de1 :r' ,11 1 .d Gwyllt gyfeiliant y gyf - laf-an, Dyna floedd, a dyn - a daran *-**—s— »—____.. :_=___ ~H- -__—|_-------_«J—4is)j--<ti>—ẅ_—,jr f .,f :f -,f |n Gwyllt gyfeiliant y __zizz d .d :d .d | f . ,f :ì . ,f | n :- nen. 1 .,1 :1 .,1 | 1 .1:1 .d' ! 1 Gwyllt gyfeiliant y _=Ê=^ÎÉp=É=^__fe_ . n : f • f I f . n :n .d gyf - laf - an, Dyna fìoedd, a dyn - a daran Eto'n rhwygo __:_tS~ ■ 3 ]—i_>—^—^-_ gi----ŵ—- &—P—í •*~~yzz^zz--=:_=|. II 4__.—p—^—„__.,#. e: :_=_zzz|__=_;z__2=^.- —0í—0-----p—\?——\— ■__:______?____ s :s .8 | s -f :f .d' | d' .,d' :s . ,s I s :- gyf - laí' - an Dyna floedd, a dyn - a daran Eto'n rhwygo'r nen. i_ *___*: _=e t___rj~: z=E^=_E f .d :d .t PS=P=P__^_J_=K_Z?~_ZP=P :z^=^_=^=^zjz:i/_z^=-z=__. Z(_____ f .,f : r .,r I 1 .1 : f .f | f .d :d .t | t .f :f .t I f .,f :s .,s | d :- Gwyllt gyfeiliant y gyf - laf - an Dyna floedd, a dyn - a daran Eto 'n rhwygo 'r nen, Y Gerddorfa Rhíf 64. Cyhoeddedig ac Argraffedig, gan D. Davies, Pontypridd.