Skip to main content

_ë Y WENYNEN. T Oeiriau gan Brynfab. .. „ Andante. .SOMUNO.. Dan*iel T. Davies ( Tdor Cynon) Aberdar. __v A. 4 j: /: 2P—m—V- :t_=£==£2: ~t -*ç=fi- jé_3_ :fc£=£ -«----_ - :/___: :*r^r Ä=K =t==fc=. 84 ..81 í d :— .n :r -n |d :si :li .X | d :—. n :f .n I r :— :n. ,r | d :r :n .,f 1. Y wen • yn - en fechan, anwyl Duwies brydfetth bíodau'r ardd, Gwena'r blodau megys b, .,8] 1* :—.»t :si .Si | si :«» :l(,.sei | li :—.81 :si-si I si :-:S|.,se! | li :ti :d.,d T_ro*,.. yri 35-y-M -J____ =fc -------_|S__|----—•—-j-------1 ■ —|-L—— _______ E3:==_Ez;= _=_. -^=r S --*—*- ■i . *st | n :— • d :ti .d |n :i :d .,n | n :—.d :r .d i ti :—:d. ,n | n :s :s ., f 1. Y wen - yn • m feehan anwyl, Duwies brydferth blodau'r ardd, Gwena'r blodau megya _B_s-------- Z=E;=E_EF ———Hppfc m • »si I d( :—.d» :«) .d |d 'A :ft. ,ni I lt :—.d :ti :d I s, :-:d .,1| | s, :d :t|.,si ìzMnAccoKTTL\ r ra=i:—_*■. i—fc — -N—-- ri_*__, $= -5-3- __ __ B£öî =_: =t=r= 8 :n :f . ,8 |n:—. d :r . ,ti | d :— :t( . ,d I r :—. n :f .r |n :s :1 .,1 eng - yl Yn ei gwydd, a bithau cliwardd; Hoew dan dy - wyn - iad heul - wen Ar ei -----------.------------------------,-----L------------------__ 0----Í—G,------#E~ é----*—•-----0------*------------------!------>--------------------—^ btà ti :d :r.,t» | d :—. d :1, .,si h • ,si 1 Si :—• Si :1| . ti I d ì% :d ., d __; -*-»_ m _=t ~W~-~m——m- ___=ÍS= ~~t~ ~-~ & m~ ==_ zzz_----* _-» —P Í_____E__£___E___!__ n : d .s | s :s :f . ,f r__.s :s :s . ,r | n :—. s :f . ,f | n :— :r. ,n | f • eng • yl Yn ei gwydd, a hithau chwardd; Hoew dan dy - wyn - iad heul - wen Ar ei Ö5*=j__S___- - ' " * __ _t -#=-& =x=r»3=#: :ö=__5_:fer :*==£: :î_z=. S| ' :d :ti . ,Sí |.d :— ,r\\ :fi . ,si | dt :■ :^.J_=^SÇ_bF^_zq_^_- —5___J___-E==f±z_=: =__=■= *==_= Fj-0- -*-• •z=zH J==r_zz*=t==== :;=$• =—f_: :si. ,S| I Si .___ d :f, :s, |d :r :f .,f 1-----------' J----i____-__ _ __\ __. m -~~- ~m- -\— \ • -_r ---------------------------r—*_?------~—i-------r—!---------*-------m——-—,—m-------P— z=_E^?z=E^~zí^_z[E__EfEE»Ez^zîtEE__z . Y Gerddprfa Ühif 61. Öyhoeddedig ac Argiatìcdig, gan D. Davies, Poütypiidd.