Skip to main content

YR HA.UL. CAN BEDAIR RHAN. flOPRANO. Alto, Tbnob, Bass. Accomp.< AndanU mf. _Ü :_i £=_=£ —rfS- J. "W. PAR30N" P.RICE. ___^—~ r«zzz_: =£ : 81 . ,li Gwyr - a'r ■l liaul — -n -.d :f : ti ;d I r : d : n ,,n | n :— a : i .n ben i gys - gu, Gwrida wrth gus - an- u'r 2------3------~-----__# _ t ,,. _Ŵ : n, Cwyr -f, a'r Mj hanl : —.3, ei :fi ben fl =_fc ____s ifcc : d .,d Gwyr - a'r : ni _± =^Öz____I___l====* :si . ,S| | li :— li :1| .si Gwrida wrth gus - an .u'r V u ~v- d : haul • d :r ben t, gys gu, :d .,d I d :—.d :d .,d Gwrida wrth gus - an - u'r __ll_z_l__l_____ ■3£E=äEEzEî. : di ., di d, :s, .1, I si ———■-•i i __—:~j—4—S_ Andante mf. =F :d, :d .,d j 1, :-.l, :f, -_v-_^-4-—r— :____: S3 _§__ ._-. ^=^= ì=dt r>------zSzfz:zl_z_zg: -_—E__E_E__E^—fe £Ëfc nos ; : s, .,1, Cwyd y 1, ser : t, -d wyl - io'i r :d wel - y ll__l_5=ẄÌ s, :— : ptj • ,fi I m :—.8, : fi ~é- •Wi I ni *=* : ni :d .,d 5zz±7 : s .,1 I s :—.d :r -n Gyd - a'r lloer ei fan - on d :t. -^ — _......—t ti :— : d .,d f d nos; Cwyd y se wyl -p |~:------Z_zj • m—~ —J———-------y-■ :d, > d j di zz-z_^r ,d io'i ti :d wel - y : n . ,re, I n : Gyd - a'r lloer -n :f .f ei fan - on zyzz:_t SÉ ±= __-fe =Ä~ ±___J_z_j-Ç_ •li I Mi :li :si. ,fe( I s, :—,s, :s_ ÿst -tp=t= JZZ ™* •------------------m--------------m--------------m-------------■ ^_=« _-fe_zi-J=| zzj__z:_: 'T-------tzzz_gp_ g-j-1-----zt_ ±=± Y Gerddorf» Blif 60. ArcTafledig a Chyhoeddedig, gan D. Dayies, Pontypridd.