Skip to main content

MOLWCH YR ARGLWYDD. ANTHEM—Salm cxvii. HEMAN GrWENT. 80?EANO. Â-.TO. Tbnoil, Bass, Aocomp. Andcmte non troppo ^ffl^ËS S=SE _zzt:z_z1zz H= ±= .-..EtE :<__z: z_a: Doh Ej,.. |d ;r r j n :f .f |S :-.l Ì 1 :s | 1 :s .f | n :-1 r :f Mol - wcli yr Ar - glwydd yr holl gen - hed - loedd clodforwch ef yr holL B.e= :zv _Z± S| :si >S[ ] d :_ÖzLz:z__z3_zzz3Ë :d . d |ti :r :n I d :d . ti | d :- :d _fe fiÖ :izz__: =t X5t EpS :___zz_ -ö-----__>—P=p |n :r .r | d :f .f | f :-. f ! f :n I f :s .s | s Mol - wch yr Ar - glwydd yr holl gen - hed - loedd clodforwch ef y1' holl aa feO: =± :ct 33C zz^zz_E__E_Êzz3 =1== • t, I ì, __Ö_e_ 4=4: :.li li ±t= :z|: :t, —\- :d __t at=* -*- -#" :<2 üA-o-FT-^ T__ -C5»—-------»-, _____H f :n -r \ I _É___4_ _____SEE ±=± _Q_ ____: _ö_ =P- ___________*_ =1=4 p- í= f :— I n :— j r :n:n|f :f.f|n :f|s:s,s|l :t|d: — bob - loedd Mol - wch yr Argiwydd yr holl gen - hedloedd clod - for - wch ef -<S>—QJ------S- d :ti |d :- zr :d -Gÿ--—^-------e?-----_^_ :d .t; | d :-.d | d : t. _d_z_zö; : r n : — _Éj_ _—-_g-t !■:":- I ±=t: :fz_ ±= :?__: :^=©: :s • s :s . s : 1 I s :s EÖE bob - loedd Mol - wch yr Arglwydd yr holl gen - hedloedd _Ê___zzpz: d' :t 1 |s :- clod - forwch ef . J J >-------*>-------0- ±= _z_fc :-|d :■ :si .Si I Si :si .Si I d li I n :s 4 | n : 22: ö_ _* _S -pz_r -4 ^j _.- i í _________ »__» ±~ 0=0: ±= fzq-=8: b. ±- ±- i—i—r Y Oerddorfa Rbif 59. Argraífedig a Chyoeddedig, gan D. Davîes, Pontypridd.