Skip to main content

AWELON YR ERYRI.-OAMBRIAS BREEZES. DEUAWD I TENOR A BASS. Getriau Cymreig, Robin Ddu Eryri. English words, W. H. Hughes, (Ap. Arwystl). ÀCCOMP. Tafalaw. I _J__ , Tenor. Y Teithiwr. t±íí fe Key g, =*= í____ -m-p-m- îEí ZZ_£Z =_==£_=;* -P- ..V- _ =qpi FÍF =fc=E ^feŵ : | :d| d :n :s | s :— :f I re:n:-| :n | r :n :f I 1:—: s| r:—:- | :d| n : f :s | 1 :t :d' Hoff fugail rho bwys i frys - io, Mae'n bleser i deithio 'nawr, Dros lethrau'r Er - yr - i a Fond shepherd, up, up, be doing, We'll wander in true deligh't, O'er greenslopesof Snowdonwhilô lM-J—ta-----v.—p&-_^a!_!)L_j|----Bl #rW^I-----fv-J—Pí—->-*—p __r*a__5 —j----f\-&-*L-u:'Ji',---------------_=. _=£: :te__p: ___ :^: __: =:__=__: Ìí d' : t :1.,1 I s : 1 :s I r :f :n|d:- thremio ar yr hu - an yn syddo i lawr; viewing The snn sinhing down into night; : r i na :r :d | s :— :f |na:-:-!r:-:r ' A chanfod yr agwedd ddistaw dros And gaze on the peace that dwelleth On ?Sz=S:=E ì=d=^: !*_-_____=_. tt --^--hPs—""—i :_-=|j: =s ... fc* :_/: _ÊÊ =RR gmsjg =5^= lÌpgfe^: na : f : s | la :s : fe | s:-;— mâd, fryniau a dol - ydd nature's face far and -#__*_ :s .f|n :f :s | 1 :t :d' 1 d' :-:t 1 r1 ;d';l| 1 :s :n|r :s .fe*.1 Onid balchder dy fron sy'n chwydd - o wrth syllu * gylch ein near, Ah! what pride in thy bosom swell - eth At sight of thy coun - try rf rf ^ =Ì5-=zp^zzi?5_T^ggìiZilrjrzp^-aaqpa-----pSSazpgzzzzaez3Z-qp;ÿ-=-=i--^ »----Ë*#----gy-- ^-l—-==--—3-^=^=aij—^yt-----j---------L f-------f----»- fe_I_-£___ L-a-gg^— -»■ _^_-f __-_:j-grt_ j-fajrl '%_feS: :*_(_. r- -_—. - =t- Y Gerddorfa Bhif 57 Cyhoeddedig ac ArgrafT'edig, gan D. Davies, rontypridd.