Skip to main content

^Ìenor. ÀCOOMP, Y MAB AFRADLON. ANTHEM.—Luc. xv. Y MAB. J. A. Llöyj>. :0: .:&. =_=fa ===*=E=r I d :—.r I m : m I m Mi a god - af' ac s : af —32 1 B 1 \__l_i___2î_ :t=t Lagrimoso. -_j==f<i: ___-----K-----_^_.!-__--------gj. -_B —« -__ -— < -__------í ___fc -----1-------|__-i _rr=E==_ I r : — .m at t'y . ~..x ;«i_u.___}__m| _> «-+ S3r=j_-_c-v_-r ____ _S_ —-__pp_ rfcr =a==a =* :p=p: r=ë== —*r=a_re = _==_= :b —i---------s» -'- :|ìr =fc t==t=t= 3=3 |_<=f_ -;-------j--ip~. d :- nhad, r :—.r | m : s | r :— | r :■ a dy - wed - af wrth - o, -__=? i—m-&\—f4-~ - — ----# _L_Q------------ .3 T. __' £_? : m |m : — fy nliad m :— | re :m| s :— | s :fe pech - ais yn er - byn y :B_EBE :B§==i=ë=[:î 5-L-JLC-. «- te- ÌÉ__ --------------j—_rj—I— ^_t—r) -__-—---------j—-;___>--------1-------1-----["—_-■ ■__—rp _E___3Í f=- í=_t :__: :r_r=p :_*=_ «: m : — | : I m : m | f É=eÍí__Í__íê[__Ì===?___Ì Nef m :— I r :■ ac o'th flaen dith - a_, S~~-b~ :__;= -—4-----fi—_j :________£: 31___p_____=r_=__: -ö- :r I r :r | m : fe i s :— | fe:m | r :— | m :r ac mwyach nid wyf deilwng i'in gal - w yn _,J_____l__4- -jB_4_fpp____t3fp__g^^_ ---—*—s~- c-s—f— -0--------L—-------------L—_.—«)-*«_ - ____'_jB____f®- -_—_>—I----------1— É__t__=_______ _*_:__£_( ö___===r *§: :p»_ d:-|_ fab ti :-| : ti I d : d | r : m | f :-| m : r ti, ac mwyach nid wyf deil - wng i'm d :- | r ga - lw prríjp: :=t Jff\ :g: T.-Jr :__: :_.: ______ :__: ±a_ : d yn _=__EË Y Gerddorfa Ehif 55. Cylioeddedig ac Argraffedig, gan D. Dfivies. Pontypridd.