Skip to main content

/toPRANO. Awo, Tänob. Bass. ARGLWYDD GWRANDO. A N T II E M. Pasalm lxi. Andantt. Mrs. Watts Hüohes. Khv ÂL I 1 . . . I K_.y A£. . fes n : se, | 1| : d .d | ti Ar - glwydd gwrando fy llef JCfc 1, ::rJ I f : t, I n : 1, gwran - do gwran - do _Öz=$= -_£____*_________i_r___t :n, I Rj : li .lil 1- _*_?--_■_ :c<- Ili :^EE^::zz^Eh : se, I li :li teŵ—---------m _e_=$ =___ _p____p=___ zczzzt: :fz: -^———i—<s»-—>_;--------1 ■|gl . jjg----—|- _r_ d : r | n : n . f | f : n ^r | d Ar - glwydd gwrando fy llef - - ain, r : n I n : n gwran - do gwian - do ÿî$ESZ ^S .-----l-_- ___t_ aÊ -P- =cz: -<_?------js»—p :_=t ?s EBÖi! I : I li : t, | d :1, .r | r,___:ji, 11, : I r : r | d : d mt «& i_=_py =^i_3 ____Ö_===í:_==. :___fe_==_il=== Andante í f F3E __jz=__Ì= IteaS föp: __# -|=- í= ö—=P -É2-------É2—----_S>-------ö-----r- 1 ■ t T—4-=Ë l I te£ :cc:ra: se, I 1 gwran - do ar fy ngwedd Ttí Tli I sei : — - - i ____=___=" «cë se. : n, 1 -^,. ^ ^ jüfrÿl_, i '->■ hi : ni fi :— mm : li I 1 :-|l : 1 0 eith - af y :ct -Tfc-- I — :— I rii : | : 1, |de :_> I de : de zë§ =F ~a—_,—_j— ::t_=zt==_==Gt :_a: -jct. :Í3=Fo- z5z_E „--------l f : n .dld : 1, 1, gwran - do ar fy ngwedd - t, : d | ti :- - i : de I n :— I n O eith - af 6S snr o 3* :G_=t=_S==a^= :_a: öS -___?- í:: -<_>- ea: :p: :t. li : di r, :- gwran - do ar fy ngwedd 5»i I ni :— I : 1, I li :— I li : li I s, : — I Si : s, O eith - af 0 eith - af y • 1 7**£p_ ___E__3J_-_--3 3=33 :cr :=j TWr EE__}_zF: zzzazt: T—<5>- :_c -__> __il_ :jta=^: êzz=^zEzgzrzf E_=z|___r=í___:í|z :_a: :__?: e? Y Gerddorfa Rhif 60. Cyhoedddig ac Argrafl'edig, 'gan D. Davies, Poutypridd. _»- -<_>• tjg- :nz=-ì3_=zp: —■ iz=zp: