Skip to main content

■COFIA m AWR DY GREAWDWR. ANTHEM. SOPBANO^ Alto. TBNOS, Bass. Accomp'a Preö*'- - 12. adn. laf. m/ Ai"dante Moderat» Japheth JONES, Penfforddllan, &_ 2_t n :- I s :f Cof - ia yn n : awr — :n í 1 : — | s :f yn awr cly Gre n :— awd ______ 2_fc 'LCJ ^m =t 3e - :d d : mf . S ; Cof :s s :- awr :s yn f :- awr —I----------»- s :1 | s : — dy Cre - awd __: :=í :_z s :— I î1! : — J s :f - wr Cof - ia yu =3 zizz:_^___z_tzq:z5zzz^.__g:. i d :— | n :ti — :d I f i :— i pii -J- :f, $____ 31------«i—rz _------q—.--------_------ff — :- |s,:-|d:~ iz£zz m/ Andante Moderato. -zz»zzztz= —c-----is,. zSS-Ê*' :p: —i—ö —S—2 - T :zfezzzzzzzzzzÌ P^í __:zt _q\z zàzz -Ŵp 351 y» __§= 1 : — | f :—.f I f :— -n | n :n | s : — .f I n :f | r : — | r : .d awr dy Gre - awd - wr yn nydd - ian dy ieu - enc - tyd cyn 3_£ :ifc__ ad: _t d :- -d d :- zz«zzza?: d . :d I d =ztzz:zvzz:zjzzzzt:zzz: züz_5zzz*zzz_JzÌ: •t, i d :r | t, : EzHEE_rí _.-----#zi t, : .1, :_: . ^zj_qzzz± i*=ggr =i_i ^zzzzf:zzzt:: ;aezzp: a-ië=p_zEì z1 :l__,z±z___c:—'-_,—t n : awr $=t= - :n ! f : - | 1 :- .1 yn awr dy Gre 1 :-.s awd :s yn s : s :— .s | s : . I s : — | s : -n nyddiau dy ieu - cnc - tyd, cyu zzr :± -._- ____ _t d : - í - :d f, _jq: :zzzzz_: fi : - -fi I d z:ztz—z\izzz :_: :z_ ! d :d In: Ŵ—|—g •r z^^_zzli_r±3= _t_r;_^___SEg; 35 .J'i-J :_t "5. Gerddorfa Rhif 45. Cyhoeddedig ac Argraffedig, gan D. Davies, Heol Taf, Pontypridd.