Skip to main content

FFARẄEL 1 GYMitU. jjraw yno mae sèr fy ngoboithion yn glir, Ond ûiraeth a'm deil ẁrth fy ngwlad; Mae'n galed rhoi ffarwel i gyfaill yn wir, A gadael Uen fwthyn fy nhad ; Anwylaf hen Walia, pob mynydd a glyn, . A chornant wallgofns ci chri, Dy wylltion raiadran, pob afon a llyn, A fyddantyn anwyl i mi. Cydgân:—Anwylaf hen Walia &c Chwi feh'dcl a gwladgarwyr yr hen Y" nys Wen, Mae'ch bronaii gan gariad yn dân ; A ffìam eicll athrylith a losgodd y llcn Fn'n hongian cîros hen wlad y gânj Bocd sŴn eích telynan i'w clywocl o hyd Yn boddi sŵn dichell a brâtl, A'r ysbryd cerddorol tra pery y byd Foliano hen Walia fy ngwlad. Cydgân Anwylaf hen Walia ÿn iach i ti'n awr, Mewn lliraeth fî'arweliaf a thi, A bydd dy fynyddoedd, a meibion y gân Fy ngwlad, fyth yn anwyl i mi. FAREWELL TO WALES. My hopes for the fnture aro cheerful an l hng.it, Yet I grieve from my friends to depart, It's hard to relinciuish the ties of my youtli, And the scenes that are dear to ruy heart; Ye vales of dear Gwalia, ye inountairis o.í liigh Witli your streams wending down to tho sea, Andyour dashing cascades your dingles and delís, Will 03 fondly reaiember'd by me. Chorus:—Sweet home of my fathcrs I bid thec farewell &c Ye bards of old Cymi'u ye patriots of Wales, My associates in mttsíe and soug, Bright hoiìour t'or Oaiu'jna you nobly liave won And her fanie to your taleuts beloag: [swell May your harps magic strains still morc soothingly Our dear native time hououréd lays, And the spirit of soug may coutiuue iinchang'i In your hearts to the end of your days. Chortis Sweet home of my fathers I bid thee farewcll, Though I leave thy love'd shores with regret, Thy mountains aud valleys thy minstrels aud bards Dear Wales I will never fors>-et. HYFRYD OND HYFRYDACH. TON I BLANT. s. \t -P~kz¥- mf. Commodo. ~=~-T. Pr.iCE, I.ymni. KEY B. :zÉz_-gzz^z__ :s -,s s: —.n 1. Beth sy'n hyf - ryd ar - raf rod - io Ar hyd pry d ferth lwybrau'r ardd Sylln -ÍÜ^ zr hnI _ÿc—&—0—1—ÿ_.__^—•—-ffii—,j_r—_: - é ' iá ~* ~é~ • :,S| .,S| I S| — d :d -,d i d :d :d .,d i d :—d :n ...r |d___j-t\ iV.--.ti 1. Beth sy'n hyf - ryd ar - af rod - io Ar hyd pry dferth lwybrau'r ardd Sÿîl ■ n r |._^~fe_ẅ--â—l^-_tat—: & ■ ?.:- • ... ,« ■ „ -■ _ *- - m " | -í . -„..... **-■■■■.......^■■ — i--ry----------------------------- ,»■■■■ 1 • m±±âLZZZ*l=*zì^^ ,* :1 .,n !f :s :s -f ! n :—.s :1 .,1 ! s :-- :s ,s 2. Mil hyf - ryd - ach yd - yw gwel - ed Blod - an rhin ■■ wedd teg eu gwawr. Yn ym :_ _s__z_S: t__r____z_i ,d ì d :-.d :f; ..f, LZ__?"" Si : -------g> Sf {- :s, .,Si :p___ r_î__z#___r|_f___—^z.z:zzc:.;_:::;:\:: ^;::: 5- r Pp^___-4=__^|=^z_^ .s :t .,r'1 d1 :1 :s .,s |s .,fe :t :1 i s :—:s .,f \n:---fí ;n ,n y teg fiod - ion -os, Yn - o ar eu gil - ydd ohwardd; GwePd y ihos - yu wcili !i -_j_----_----;------A-i^------>ÿ-[ _: '" --I- qz__:_zÇzz'rÖzp=z^:_s::^-f ^—.--------_—_— i_ŵ_i—^ — m~-0 — _ -_> •r .,r |n :n :n .,n ir -,r :r :d | tt :—'-n -,r | d :— d :d .,d flod - ion - os, Yn - o ar ei gil - ydd chwarddj Gwel'd y ihosyu we.;i'i ízz.z_: __a_> t= n__rp_rt^5f~- s :—.t :r' .,t | s :1 :le .,le 11 .,1 :fe :fe | s •■— :s .,s I s :— „ „s 2, ag - or mewn gras - na - an, 0 dan nawdd y Garddwr Mawr ; 0 mor brycifertn d^«ì_ ui -m-—*-----*-----m- - r-_____E_____EB_ ■i :—.S| :si ,.si Id^_:d îde -(de|r .,r :r rr | s( :—: d .,d |d :—.d :d ,d Y Gerddorfa. fiMí 42.