Skip to main content

FFARWEL I GYMRU-FAREWELL TO WALES. CAN A CllYDGAN.—SONG AND CIIOUUS Accomp Geiriau Cymreig, Bryn.ATì. English words, T. Jorda'N Moderato Expression. On the cmthor deparling from his native ìan& By Gwilym (íWínî Tenoe. Bmprêssẃn. keyF. ____r :si| d :—r Draw draw dros A - cross the ẃicle o ±z :n |f y ton .1 s :d :r ! n an 'rwy'n mya - ed ar hyr.t, cean where thonsands 5 are gone -P- -P: „___ Ẅl -f Am To the ;c*''.- s : d :—-.r | n : f :n | r tyn - fa at wlad rnach - htd haul, land of Co - lum - bia I'm bound, :si I d Lle mae "Where li - ber ----1_ _t__ r. :n | f :s :1 ban - er rhydd - id yn - ty's ban - ner they -F- ___E_E_Ö -sJL j—+—H-------1------1— - t_z_^___i___=l-_i^-__- '_:ìì :p: ^=F :sl í= afc _____ _„■■ s :d :r | n :— :r .1 | s : r :—.n 1 f chwyf- io'n y gwynt Ä. gwir an - ni byn say is un - furl'd, And the true in - de - pen :n :r | d :— : n iaeth i'w gaei; Draw - denco found; There /7\ i 1 1 Y Gerddorfa, Rhif 41. ".,... Cyhoeddedig gan D. Davies, Heol Taf Fontypridd. *