Skip to main content

të Y GERDDORFA: Cgl%raton jgbûl aí foasanattfr €txàìiaxxwfy a garbbtmtadíj <%mrog. CYHOFDDEDIG AR Y CYWTAP O EOB MIS, Rhif 80 CYF. VII. Pris 2c A? 9 OFFERYNAU OERDD. Parhad. CRYS A PHIB OFFERYNAU ( Reed and Tubular Instruments. ) Mae y dosbarth hwn yn cynwys yr holl offerynau ehwyth, pibell pa rai a wneir o bren, Mae i'r oll o'r offerynau hyn i raddau mwy neu lai sain gymeriad mwyn, tyuer, a llyfn; tebygant i raddau i'r llais dynol, a chynyrchant donau cwmpasog, ond nis gallant wneud mwy nag un sain ar yr un amser, ac o herwydd hyn rhaid cael mwy nag un o honynt i gynyrchu cynghanedd. Nid ydynt mor alluog a'r offerynau bwaog mewn graddiad o dyner ( piano) a a chryf (forte), mewn diminuendo a creseeudo, ac yn h'r barhad sain. Nodwn y mathau eaulynol a'u <tarddiad.au. 1 Flute ( Flute ) Medda hon y sain mwyaf llyfn a thyner, a chynwysa helaethder o donau o d un linell ( weitbiau) c fyny i a ac yn uwch. Ei nodiant sydd yn allwedd G, ac mewn"sain. mae o doniad wythtrodfedd. Tarddiadol o'r uchod yw Flauto Piccolo neu petnwe flute. Medda ar sain mwy treiddgar a merwinol na'r flute gyfrredìn, Clywir ei seiniau ■wythawd yn uwch nag yr ysgrifenir hwynt. O ganlyniad, y mae yn offeryn o doniad pedair trodfedd, ac amo swnia y d dwy fel y d tair llinell ar y flute gyffredin neu y piano. Mewn cymeriad sain, y 2 Claeinet ydyw yr agosaf i'r flute. Mae iddo fodd bynag, fynegiant llawnach a mwy nerthol^ pa un gyrhaedda trwy gyfrwng llain o reed yn y mouth piece. Ymleda ei gylch o'r e fechan, fyny i'r e tair llinell neu/, ac ac yn uwch. Y mae hefyd yn cael ei ysgrifenu yn aliwedd G. Gan nas gellir cynyrchu pob dilyniad o seiniau ar yr offeryn hwn gyda'r un rhwyddineb, a chan fod y rhai hyny a symudir bellaf o'u dilyniad naturiol yn gosod allan lawer o anmherffeithderau, dyfeisiwyd elarinets o wahanol raddeg fpitch), er eu cyfaddasu i*r dilyniadau mwyaf arferol. Tri math ydynt arfer- edig yn ein orchestra ; y C Clariket tonau pa un a swniant fel yr ysgrifenis hwynt; y B^ Clarinet tônau pa un a swniant dôn gyflawn yn is nag y maent yn cael eu hysgrifenu; mae'r A Clarinet yn drydydd lleiaf yn is na'r C clarinet, gan hyny mae'r symudiad hwn ____________m—Z2_ i'w chwareu fel mae yn ysgrifenedig ar y C clarinet; tôn yn is ar y B|2 clarinet, fel hyn:— ac ar A clarinet dôn a haner yn is, fel hyn;— or tri math hyn, yr uchaf, C elarinet, sydd yn meddu y sain gymeriad egluraf a mwyaf amlwg; mae sain y Bjj elarinetyn Uawn, gan yr A clarinet mae'r sain dyneraf, ond ar yr un pryd y mwyaf egwan. Mae'r clarinets uchaf, fel rhai D, E_ ac F (yn y rhai y swnia c fel y d, e_, neu/ uchaf) yn cael eu cyfyngu yn mron yn neillduol i gerddoriaeth filwról (rnilitary rnusic), ac y maent yn fwy gwiclilyd na'r C clarinet. Y Basset Horn (Corno di bassetto) sydd eto yn darddiadol o'r clarinet, a swnia 5ed yn is nag y mae yn cael ei ysgriíenu. Gan hyny mae'r symudiad hwn