Skip to main content

YGERDDORF €$lc\iQxtàxm Hlbol aí teauattatíjjr <fcbìrrrnaeí|)í a garbbottiatí^ <%mr*kj. CYHOEDDEDIG AB T CYNTAP O BOB MIS. Rhif ,44. CYF. IV. EBRILL 1, 1876. Pris 2g. PROFESSOR PARRT'S J^ATEST XSJ> BBST COMPOSITIONS. CEEDDORIAETH NEWYDD GAN D EMLY i EVAhS. Those nuirhed A, dlfficult—B, moderately difficult— 0. easty. 1. My Childhood's Dreams (Saprano or Tenor) B, 3s. 2. The Bying Child (Soprano or Tenorì c, 3s. 8. Solo & Chorus, Thc Old Cottage Ckwk (Bariton* or Contralto) C, 3s. 4* lieyerie, The öld YeW Tree—Yr hen YwenWerdd —(Contratto or Baritone) B, 3s. 6. Reverie, The Skylark— i r Ehedydd—(Soprano or Tenor) A, 4s. 6. Descriptiye Ballad, The Sailor's Wife—Gwraig y Morwr—(Baritone or Mezso Soprano) A, 4s. QTJABTBTTS. 7. Lullaby, Sleep my Darling (Müced Yoiceà) B, 4s. 8. O Lord, abide with me (Mixed Yoiceä) B, 4s. DPI^ISTO^OÄTEÎ. 9. MAESGARMON, a Dea«riptivc Fantasia, A, 4s.— Its plan is as followe: u. Night. Within the Camp. b. Uarmon and ihe Cymry uuite in Prayer. e. Morning. d. Pastorale. «. Bugle Call. The March o£ Garmon and the Cymiy into Battle. /. Vietory, and the Triumphal Mareh of Garmon and the Cymry. 10. Gjand Mareh de Otteertc, Druád's Mareh, A, 4s. 11. Recoileetions of Childhooù, B, 3s. 12. Recoliections of Oourtehip, B, 4s. 13. JlecoIlectionH of Spnng, B, 4b. 14. Little Wiüie's Walt* C ls. ed. 15. Little Eddie's Mazurka c, ls. 6d. The two Juvenöe pîeees ajre ©xprcsely written for small hands and young playere. Kŷ- Copies of th* abovc may be hẅd at HalfPrice. 16. Grand Choras for Male Yoiees—The Monk's March —lihyíelgan y Myncod—B, 4d. Specially adapted fór Enteddfod Competition. CYFANSODDWYD I, A C H K N I R GAIC EOS MOELAIS, CYFRES O D Á I R O G A N E U O N AB " xJXiEî"wsìXi"ar3sr" Geirin Cymreig a Seîsnig g»n Mynyddo^, làtm Llwyŵt Leon a T,tus Lewis F. S. A. Rhif 1. •o^jst "5r ttwt"sogt"...ue Gh^-ID-LE^" ne "bedd xJxJs]-w^axJ-Y^sr" aj. Cyf'eirier:—\i; wi Auw i ontypri^d nea y CyŴMisoddwr Newtown Mont. DARNATJ CTHOEDDEDIG YN SWYDDFA Y &ERDD0HFA. Céna Ûhgdgtm Gan W. A. Wiiaiams ( ©wtìym Gwent.) Pris 6o., "Oid Cambria iwẅaS'd;" Can « Chydgan, ALL ORDERS TO BB MHT TO tWí «IBM, OR t HkOl Oíl THETBAÖÉ. 6an D. B m i, / :< üì ^ Pris 6c. Gftai (Soy\4/. ) yu y tìdau Nodiant Gan Eos Hafod. Pr»6e.t " os ^srjD^r^srn: ^stn ottm:iìo,' (6tm a, Chydgan yn y ddau Nodiant,) rtAN S. ÍKNK1BS, Ehydfeien. Fw chael gan D. vT Wk.«.iams. Rhydfelen, Poniypridd. l*ris 6c. ^ÎPOBÌÎPËrmä: Trisr ŵYiẅnâ^Ëîcs-,'» C&na Chydgan: Gan JJ. . AViBa ( Dewi Alaw). Pris ®é,, "OLXWCH TTJR BOS BAOS," Cam« gyda gairiou Cymreig a S«isaig. D. AlAW Pria6»., Ganio gyda geirk>n Oymreig a SeMtúg. i . Aia.w. IV s tì*. Cídoaî? o "StoeM ÜMii #," Oaa y rmàt Stdmìii, Fest üffice Ordtrê mmi iê mti f»r mtíl «mm abwe 'às. ! JPri» 6c.