Skip to main content

DDOR €ül%raton pisoí aí foasanaetjjf Cŵtóaeíjí a garbìmmaeijj %mmg. CYHOEDDEDIG AR Y CYNTAP O BOB MIS, Bhif 43. CYF. IV. MAWRTH 1, 1876. Pris 2g. PROFESSOR PARRY'S LATEST ANP BEST COMPOSITIONS. Those rnarhed A, diŷicult—B, moderaiely difficult— c. ea&n. 1. My Childhood's Dreains (Sop-rano or Tenor) B, 3s. 2. The Dying Child (Soprano or Tenor) c, 3s. 8. Solo & Chorus, The Old Cottage Cloek (Baritone or Contralto) C, 3s. 4. Reverie, The Old YeW Tree—Yr hen Ywen Werdd —(Contralto or Baritone) B, 3s. 6. Reverie, The Skylark—arEhedydd—(Soprano or Tenor) A, 4s. 6. Descriptive Ballad, The Sailor's Wife—Gwraig y Morwr—(Baritone or Mezzo Soprano) A, 4s. Gì'Cr-âJRTIETI'S . 7. Lullaby, Sleep my Darling (Mixed Yoices) B, 4s. 8. O Lord, ahide with me (Mixed Yoices) B, 4s. I'I^lsrO^'OE.TEl. 9. MAESGARMON, a Descriptive Fantasia, A, 4s.— Its plan is as foliows: a. Night. Within the Camp. bf Garmon and the Cymry nnite in Prayer. c. Morning. d. Pastorale. e. Bugle Call. The March of Garmon and the Cymry into Battle. /. Victory, and the Trmmphal March of Garmon and the Cymry. 10. Grand March de Concerte, Druid's March, A, 4s. 11. Recollections of Childhood, B, 3s. ]& Recollections of Cöurtship, B, 4s. 18. Recoüections of Spring, B, 4a. ' B3^S"5e" PIEOES &COR CttXX*IXR^llSr. 14. Littie Wiüie's Waltz c Is. 6d. 15. Little Eddie's Mazurka C, Is. 6d. The two Juvenile pieces are expressly written for smŵll hands and young players. fâ?*Copies ofthe abow may be hadat HaìfPrice. 16. Grand Chorus for Male Yoiees—The Monk's March —Rhyfelgah y Myncod—B, 4d. Speeially adapted for Efeteddíod Competitíon. JfclíOBDEBS TO BE SENT TO THE AOTHOE, OR THROV<3H THE TBADE. i $0st(JffUe Ordemmustbe sméýwail sums akove 3s. CERDDOBIÄETH NEWYDD _____GAIS D- emly..-« eva s. CYFANSODDWYD I, \ C H E N I R GAIT EOS MORLAIS, C Y F R E S O D A I R 0 GANEUON AR Geiri iu Cymreig a Seisuig gan Mynyddog, Llew Llwyfo» Leon a Titus Lewis ÿ. S. A, Rhif 1. 2. -soGr-ue .................1|Ö- "EEDD L.IjEi-WEli'Y'ISr" g£ Cyfeirier:—ì)i wl Alaw i ontypridd nea y Cyfansoddwr Newtown Mont. DARNAIT CYHOEDDEDia YN SWYÍ:DFA Y GEBDìJdRFA. Côstí-a Chydgam Gan W. A. Willums ( Gwilym Gwení.) Pris 6c., "OM- Cambria nmẁaB'd:" Can a Chydgan, G&n D. E m í y n E rv a w r. Pj-ís 6c. imlt x^-^riür^.F w jw^.xc3- tj^st s:TJiry Qtm (Seng, ) ynjâá&u Nodiant Gan Eoa SaíOö. Prisôe. "OS TDWYT -yisr GfîTjMIìO,' (Cm, a Chyd&anyn y ddcm NodiarU,) sAN J. Jmmm, Baydŵlen. Pw cnael gan ©. Wtmtma, RhydMen, Po»Éyi»idd. Pris 6e. "jPO^B^EJTia: -yisr GKÿS5RXËGV» €4n a Cnydgan: Gau I). uayies ( Dewi Alaw). Pris ôe.s, "OXj5£ WGH "Srit HtOS J3-Ä.GHC," Ga.Nlägy4ag3àriau Cyaaa-eig a Seisnig. D. Alaw Pjpìsöc.s. ■3T X>^«rX>3D; G*îhg ggfda^eẁjan Cyjniŵg a SeÌBaig. D. Alaw. Pris6c„ P^y.-W-ift.'j» Gt-"W^Z-j>TX03B30jîl,:' e*i>GA* o "SẅMat Sŵsfiidg,"' Gan y Paroh B. Sropifflir. »6c. *