Skip to main content

Y. GrER CYHOEDDEDIG- AR Y CYNTAF O BOB MIS, Hhif 39. CYF. III. TACHWEDD 1, 1875. Pris 2g NODI ÖN CERDDOROL. ÜDDIWBTH EIN GûHEBYDD FlŴARö. "A cJiíeV s amang ym i-aèm'' notes, And-, faith he'li prent itP1 ẃ«to»B ncwydd:—Dywedir fod y cerddorion canlŷwol ■<till yn nglyn ag ysgrifenu pob un ei Oratorio:—Mr J. GF. Barnet (ílY Bugail da"); M. Gounod ("Y LPrynedigaeth"); Mr F. H. Cowen ("Y Diluw"); ÈMr Arthur Sulliva,n ("Dafydd a Jonathan"); a ÇProffeswr Macfarren, Signor Randegger, a Mr J. L. Batton ar weithiau cyffelyb, ond teitlau pa rai nid ■ydynt yn hysbys. Y mae eiddo Mr Barnet a Mr <Co-\ven gogyfer a Gwyl Brighton. Hwyrach pan y <1aw Cymru i roddi yr un cefnogaeth i'w nieibion— <fV nierched,—cerddorol y cawn ni—neu rywun ar ein "holau—groniclo rhestr rhywheth tehyg i'r uehod. Cerddor pobhg y gelwir Alaw Ddu gan un o icẁehwyr ein prif newyddiadur Cymreig; wel, yr lydym wedi clywed son ani gerddorion poblogaidd ìjjopnlar, ond nid am rai poplog {popidows), hyd yn nod l«s byddant wedi eu benditbio fel ein cyfaill o Llanelly » nifer o'r rhai bychain a anwylir gymaint. Gohebydd arall o eiddo yr un newyddiadur a ddywed \san Eisteddfod Hydrefol Merthyr, " Cystadleuwyd •Jaewn traethodau, caneuon, ac areithiau" &c; " How *w Uve to learn" !—ag ystyried mai rhyw bump neu chwech o destynau oedd ar y program o gwbl, a bod yr oll o'r rheiny am gerddoriaeth yn unig. Yr ydym yn gobeithio y bydd i Olygydd. cerddorol &. Gerddorfa barhau i gyhoeddi Caneuon o'r un arddull ía'i rai diweddar, a'u cyhoeddi yn yr un dull costus; anae ein powyllgorau Eisteddfodòl yn eu gwerthfawrogi yn ddiameu—ychydig amsei yn ol gwelsom gymaint ]o wobr ag hyd yn nod haner coron yn cael ei chynyg jam ganu"Bedd Llewelyn"! (Pris y copi dealler yw !dau swllt). Yr oedd yn dda gan "Figaro', weled nodiadau .«anmoliaethus Cherubino yn Figaro Líundain, am íddatganiadaeth Eos Morlais yn Nghyngherddau Covent jCarden; dywedai fod eiddatganiad o "BeddLlewleyn" yn rhagorol, ac yn enill ail-alwad (pe bae hyny yn Ŵyw safon) bob tro. Y mae gan Mr Sims Reeves *«1 pob dyn llwyddianus arall len o genfigenwyr, ac jfelly Eos Morlais; ond Avedi'r cyfan efe yw ein Sims \&eeves ni o gryn dipyn. 1 Diameu fod y rhan fwyaf o ddarllenwyr cerddorol y fGrerddorfa yn gwybod eisioes fod Mr Jas. Savauge yn wwryn Llundain, acyn dilyn ei astudiaeth gerddorol; y inac mor r1<î?aniheuol a hyny foù lluaw»—^fel nínau— 1 yn dymuno iddo bob Uwyddiant. Deallwn fod Syr Julius Benedict wedi ei gyflogi fel un o feirniaid cerddorol Eisteddfod Wrexham ; y maej yn dda genym am hyn o herwydd—yn un peth—nas| gall ein sefydliad cenedlaethol fforddio rhyw lav/ev| yn rhagor o'r tipyn by play a fu tua Pwllheli. Bu son fod Eisteddfod Deheudir Cymru—a gynhelir, yn Mhontypridd yr hâf nesaf—i farw, ond nid gwir yi chwedl. Deallwn fod y pwyllgor yn gwneud ymdrech) i gael yr Eisteddfod yn Sefydliad parhaol perthynoli i'r Deheudir, ac i'w chynal ar gylchdro blynyddol yn! y prif drefydd. Ni a hyderwny rhydd y wlad y gefnog-, aeth a deilynga i'r mudiad; ac y mae genym le i gasglu y sylweddolir ein gobaith a Uwyddiant, ganí fod boneddigion o nôd a dylanwad—megys G. Williams Ysw. o Miscin—a llaw yn y mudiad. j Yn y " Musical Siandard" am yr wythnosi ddiweddaf achwynir nad yw y cerddorion fel rheol yn ddarllenwyr; rhaid addef fod gormod o wirionedd yn y cyhuddiad, ond mor wir a hyny os gellir dyweyd nad yw cerddorion Lloegr yn ddarllenwyr, yn sici'i gelMr cymwyso y sylw at gerddorion Cymru. Gwir fodi yma rai miloedd yn byw yn myd y meddwl; ondj wedi'r cyfan, ychydig mewn cydmariaeth yw eu rhif i'rj dosbarth lluosog hyny sydd yn fwy hoff o swn nag, o sylwedd. Yr ydym yn gweled fod pwyllgor Eisteddfodí Aberdar wedi gohirio yr Eisteddfod hyd nes y gweloi Corau galluog Morganwg yn dda i ddysgu darni newydd. Dyma symudiad yn yr iawn gyfeiriad, a; gobeithiwn y dilynir eu hesiampl gan bwyllgoraui eraill, sydd wedi bod drwy'r blynyddau yn dysgu einj corau i fyw yn ddilafur yn gystal ac mewn diogi,) trwy yr hyn y maent wedi llwyddo i gadw eìn eanu corawl yn is nag y gallasai fod. - "*», Y mae hanesyn tra rhyfedd yn cylchdroi tnvy y, wlad y dyddiau hyn i'r effaith fod penglog Mozarfcl yn meddiant y Professor Hyrtle, yn Vienna; ond yrl oedd y honeddwr medd yr hanes, yn gwybod yit eithaf da, pa drysor oedd yn gadw mewn glass cas& yn ei lyfyrgell. Yr oedd y cyhoedd yn credu fod^ y cerddor mawr Mozart, yn huno yn dawel gorff yn mynwent St. Marx. Y maent yn dyweyd fod Mr HyrÜe, yr hwn sydd yn Ddadleuyddj Breninol, wedi ei dderbyn yn rhodd oddi wrth ei frawd, yr hwn a'i prynodd oddi wrth y clochydd. Cafodd Mozart ei gladdu mewn ffos clawdd! Wedi rhai blynyddau—^yn ol yr arferiad—agorwyd ei fedd, yn yr amser hwn, gan fod y clochydd yn gwybod mor ddi-barch, y claddwyd ef, cymerodd y cyfleistra i ddwyn ei ben yn ddirgelaidd. Yn ol yr hanes nid yw wedi myned ond