Skip to main content

fl CYHOEDDEDIG AR Y CYNTAF O BOB MIS, Ehif 36. CYE. IIL A¥ST I, 1875. Pris 2g, GWYL GEEDDOROL HAELECH. ( Allan o Baner ac Amserau Cymru ).. Gẁyr y rhan fwyaf o'n darllenwyr fod" Undeb Cerddorol Dirwestwyr Ardudwy" yn ffaith bwysig bellach. Y mae yn awr wedì gweled ei wythfed gylchwyl flynyddol, ac yr pedd y ddiweddaf yn fwy llewyrchus a lliosog na'r un a gafwydo'r blaen . Prif ddyben yr Undeb, yn ddiam mheu, ydyw dyrchafu chwaeth gerddorol yn y cym- mydogaethau, a ffurfio corau i ymarfer gyda chanu cynnulleidfaol, yn gystal a'r gwahanol fathau o ganu corawl Diau fod y symmudiad wedi gwneyd lles dir- fawr yn y cylchoedd ; ac os parhâ y corau yn ffydcU lawn ac ymdrechgar, credaf'y deuanr cyn pen nemawr o flynyddau ochr yn ochr â chorau blaenaf y Dywysogaeth. Cafwyd boreu teg a heulog, a dyìifai y bobl at odrau yr hen gasteli godidog wrth y cannoedd o bob cyfeiriad Y ilywyddion eleni oeddynt, W- W. fc> Ŵynne , Ysw ., Peniarth ; H . J , Reyeley , Ysw ., Bryn-y-gwin ■; ac L . H. Thcmas , Ysw ., Cae'rffynnon. Yr arweinydd etto eleni oedd Eos Morlais; ac efe ÿnghyd âg Ap Herbert, oeddynt y prif ddadganwyr. Canwyd unawdau héíyd gan dair o foneddigesau ieuaingc a berthynent i'r Undeb; sef, Miss Davies, Machynlleth; Miss Edwards, Ffestiniog; a Miss Williams, Porthmadog. Yr oedd trefn y cyfarfodydd fel y can'Iyn:— CYFAEFOD Y BOREÜ. Tòn gynulleidfaol, " Erench, " gan yr hollgorau a'r gynnulleidfa. "Mor hawddgar yw dy bebyll'*'' gan seindorf brês Corris. Chwareuodd y hand yn dda; ond yr oeddym yn teimlo nad oedd y dernyn yn rhyw weddu'yn dda iawn ir offerynau prês. " iíall- elujah" (Beethovn) gan gôr Penllwyn. Y mae yn y côr hwn leisiau bass campus, ac yr oedd y dadganiad drwyddo yn ganmoladwy. Tôn gynnulleidfaol, " Bohemia ." Mawr edmygem wroldeb a phenderfyn- iad Eos Morlais yn stopio y corau ar ol cychwyn , am nad oeddynt y.n cymmeryd sylw 0'i gur.iadau, Yr oedd hon yn wers hallt i'r dosbarth hwnw o'r •corau sydd yn edrych ar bawb a pliob peth ond yr arwein- ydd ; ac yr oedd gwneyd hyn yn y cychwyn yn peri f^d y Uusgwyr diofal hyn ychydig yn fwy gofalus ar hyd y dydd , Anerchiad gan Mr. Wyn-ne , y llywydd. Yr oedd yr anerchiad hwn yn hynod o fyr, ac mewri canlyniad , yn hynod o feìus. Oydgan gan gôr Oorris, '' We bend tiie knee" (Ha'ndel ) (? ). Trodd y gyd- gan hẅn alìan i fod yr hen gydgan—c'0 ! pìygwch oll y gliniau ynghyd." Canwyd ef gyda nerth ac yni anghyffredin , a chafodd y cantorion eu hencorio, Y mae côr Corris yn ddigon galluog i ddysgu dernyn newydd erbyn pob blwyddyn; ac i ddysgu darnam mwy clasurol na hwn. Er fod enw yr anfarwol ffandel yn cael ei gyssylltu a'r dernyn , er hyny, y mae yn ammheuaethmawr genyfai efeydyw yr awdwr. Gadewch gael rhywbeth newydd y tro nesaf, fechgyn. " Honour and arms ,'' gan Ap Herbert, yn rymus ac effeit'hiol • " Mawr a rhyfedd , " gan gor Tal y sarnau. Yr oedd y lleisiau wedi eu cydbwyso yn dda; ond yr oeddym yn teimlo fod y cor braidd yn ddiffygiol mewn nerth ac yni i fyned i ysbryd y dernyn. " <cYr Arglwydd yw fy Mugail," gan gor Porthmadog. Datganiad gwir ragorol—y lieisiau yn ddiwylliedig-,- a'r lights a'r shades yn cael eu gwneyd gydag effaith neillduol , "The Captive Greek girl," gan Miss Kliza Davies, Gau fod y lle mor hynod o anfanreisol i ganu unawdau ynddo, yn enwedigi leisiau ben- ywaidd , nid oed.d ryfedd fod llais Miss !\ivies braidd yn fychan i ìenwi ylle. Fodd bynag, canodd gyda ' chryn lawer o chwaeth a theim'ad . '' Mab a aned, " gan gôr Harlech- Y mae y côr hwn wedi gwelìa yn fawr er pan glywsom ef o'r blaen. " Arglwýdd chwiliaist, ac adnabuost íi,"gan yr holî gorau—yn nerthol a theimladwy." Zadock the Priest,'' gan gôr Dolgellau. Diolch i gôr Dolgellau am ganu dernyn fresh, a chanu hefyd gydag yni anghyffredin. Os parhâ y cor hwn a'r arweinydd gyda'u gilydd, äis- gwyliwn bethau mawrion oddiwrthynt. Deuawd, " Albion on thy fertile plaîns," gan Eós Morlais ac Ap "Herbert, yn rhagorol iawn . "Hosanahi Kab pafydd ,'' gan gor Ma^üynlleth . Datganiad da â