Skip to main content

CYHOEDDEDIG- AR Y CYNTAP O EOB MIS> Bhif 35. CYF. III. GOBPH.ENAF 1, 1875. Pris 2g. CANEUON NEWYDDION, Cyhoeddedig ac ar werth gan THOMAS HOWELLS (HywelCyiìon.) 13, Lewis Street, Abaraman, ÎEIS 0 H W E ' C H E I N I 0 G TB DN. Yn y Ddau Nodiant. *' Gwneweh bobpeth yn Gymraeg."—Hywel Cynon. "Mae 'Ng^halon yn ÎJghymru."—Hywel Cynon. " Gawn gwrdd o gylch y tân."—JDr. W. F. Frost. " Hoff frynian fy Ngwìad." Eto. '* Cymru anwylaf i mi." Eto. * Tra'n rhodio'r ddôl." Eto. Yn awr yn barod, pris, mewn amlen, ls., wedi &i rwymo yn hardd, \s. Och., GEIELYFH OEEDDOÜOL, GAN HTWEL CTNON, Yn cynwys eglnrhad Cymraeg ar dros bedair mil o wahanol Dermau Cerddorol. HARMONIUMS, HARMÛNIUMS, HARMONIUMS!!! Dynuana Htwel Ctnon hysbysn y gellir cnel ganddo HARMONITJMS o'r gwneutburiad goreu am y prisoedd mwyaf rhesymol— Harmoniums o £o : 15s> Ao i fyny. DAÍtLTJN PERFFAITH 0 C A R Â D 0 G. t'w «rael ar gardiau trwy y Post am 6d yr un. Cyfeir ier T. FORREST, ÜAMBRIAN StüDIO, PONTTPRIDD. Aîlan o'r Wasg-^Can newydd f'BEDD LLEWELTN" (LLEWELYN'S QEAVB)' f. Rccit & Aria i Denore, Gan D. EMLYN EVANS. Pris 2 Swllt drwy y Post I'w chael oddiwrth y Cyfansoddwr, " .Ncwtown Mont.," neu Dewi Alaw, Pontypridd. Çaneuûn Newyddion, gyda Ghyfeiliant.. - Cyhoeddedig yn yr Hen Nodiant gari Eughes a'i Fab, WrexhaHi. Pris 6ch. yr <m; drwy y Post., 6|c" 1. GOGONIANÎ I GYMRU: gan Pencerdd America. 2. DYNA'R DYN A AIFF A HI: * eto. 3. HSN GYMRU WEN: * gan D. Emlyn Evans. 4. O lìHOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 5. NANS O'R GLYN: gan Alaw Ddm. 5. PEIDIWCH A DWEYD WRTH FY NGHARIADt gan Owain Alaw. 7. CARTREP: * gan J. D. Jonea. 8. GWNEWCH BOBPETH YN GYMRAEGs gaa Pencerdd America. 9. TWR BABEL : gan Owain Alaw. 10. MI GOLLAIS Y TREN : gan Owain Aìaw. 11. Y GWCW AR Y FEDWEN: gan Megan Watts. 12. WYRES PACH NED PUW : Hen Alaw. 13. BOED YSBRYD EÎN CYNDADAU : * Owain Alaw, 14. MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Afan Alaw, 15. CAN Y MELINYDD: gan Gwilym Gẅent. 16. YR ENETH DDALL : gan Pencerdd America. 17. DYNA HEN DDIAREB DDA: * gan Owain AîaW. 18. MARI A MORGAN—Dwyawd : gan Üẃalaw. 19. GWLAD EIN TADAU : * gan Alaw Ddu. 20. CRYD GWAG FY MHLENTYN YW: Mendelasclm. 21. CWYMP LLYWELYN : gan J. D. ffotr. :. 22. CURWCH YR HAIARN TRA FYDDO'N BOETB« gan Alaw Ddu. 23. YR YSBRYDOEDD: * gan J. Thomas. 24. WYT TI.'N CÖFIO'R LLOER. YN CÖDIj gas R. S. Hughes, R.A.M. 25. Y NI: * gart Afan Alaw, * 26. MAE ACEN Y G'LQMENs\gan Afan'AIaw. r. Eynoday Seren (*) Gan a Chydgm. Gellir çaèl yr úçhod ya Swyddfa y K Gerddorfa,''