Skip to main content

CYHOEDDEDIG AR Y CYNTAF O BOB MIS, Ehif 34. CYF. III. MEHEEIN 1, 1875. Pris 2g. CANEUON NEWYDDION, Cyhoeddedig ac ar werth gan THOMAS HOWELLS (HywelGynon.) 13, Lewis Street, Abaraman, Tris Chwe'cheinioö tb ui, Yn y Ddau Nodiant. " Gwnewch bohpeth yn Gymraeg."—PLywel Oynon. *' Mae 'Nghalon yn ISTghymru."—Eywel Gynon. " Cawn gwrdd o gylch y tân."—JDr. W. F. Frost. " Hoff frynian fy Ngwlad." Eto. *' Cymru anwylaf i mi." Eto. ** Tra'n rhodio'r ddôl." Eto. Yn aior yn barod, pris, mewn amlen, ls.t wedi ei rwymo yn hardd, Is. Gch., GEIRLYFR CERDDOROL, GAN HTWEL CTNON, Ta cynwys eglnrhad Cymraeg ar dros bedair mil o wahanol Dermau Cerddorol. HARMONIÜMS!!! Dymuna Htwel Ctnon hysbysu y gellir eacl ganddo HARMONIUMS o'r gwncuthuriad goreu am y prisoedd mwyaf rhesymol—i Harmoniums o £d : Los* Ac i fyný. DARLUN PîCRFFAlTH O CARADOG. i'w pael ar gardiau trwy y Post am 6<ì yr un, Cyfeir ier T. FORREST, CaMBRIAN StüDIO, PONTTPBIDD. Allanf o'r Wasg-^Can newydd EOS IMIOIE&IL.JLIS- ?5 BEDD L.LEWELYN (LLEWELYN'S OUÁVE)- r Recit & Aria i Denore, Gan D. EMLYN EVANS Pris 2 Swllt drwy y Post. I'w chael oddiwrth y ,Cyfansoddwr, " Newtown Mont.," neu Dewi Alaw, Pontypridd.______ ___________________________ Caneuon Newyddion, gyda Ghyfeìuanl, Cyhoeddedig yn yr Hen Nbdiant gari Hughes a'i Fab, Wrexham. Pris 6cb. yr un; drwy y Post} 6%c. 1. GOGONIANÎ I GYMRU: gan Pencerdd America. 2. DYNA'R DYN A AIFF A HI: * eto. 8. HSN GYMRU WBN: * gan D. Emlyn Evans. 4. O ^IHOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 5. NANS O'R GLYN: gan Alaw Dda. 5. PEIDIWCH A DWEYD WRTH FY NGHARIAD: gan Owain Alaw. 7. CARTREF: * gan J. D. Jones. 8. GWNEẂCH BOBPETH YN GYMRAEG: g** Pencerdd America. 9. TWR BABEL : gan Owain Alaw. 10. MI GOLLAIS Y TREN : gan Owaîn Aîaw. 11. Y GWCW AR Y FEDWEN: gan Megan Wattfl.' 12. WYRES FACH NED PUW t Hen Alaw. 13. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU: * Owain Alaw, 14. MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Af an AlaWi 15. CAN Y MELINYDD : gan Gwilym Gwent. - ' ' 16. YR ENETH DDALL : gan Pencerdd America. , 17. DYNA HEN DDIAREB DDA : * gan Owain Aiaw«* 18. MARÍ A MORGÄN—Dwyawd : gan UehalaW. 19. GWLAD EINTADAU : * gan Alaw Ddu. 20. CRYD GWAG FY MHLENTYN YW: Mendelnseha. 21. CWYMP LLYWELYN : gan J. D. Jo \ 22. CURWCH YR HAIARN TRAl FYD^O'N BOBTS | gan Alaw Dda. ^- . — 23. YR YSBRYDOEDD: * gan J. Thomaa. ' 24. WYT TI'N COFIO'R 3LŴ0ER YN OÖPIî g«A R. S. Hughes, R.A.M. 7 25. Y,NI: * gau Afan Alaw»" , ., ^ 26. MLAE ACEN Y G'LOMEN: gŵá Afan Alaw. Dynoda y Seren (*) Gan a Chydgan.' Gellir caol yrjftçjiod ya^g^y^» J " G^^d^íorîa,,,