Skip to main content

CYHOEDDEDIG AR Y CYWTAF O BOB MIS» Ehif 33. CYF. III. MAI 1, 1875. Pris 2g. CA NEUON NEWYDDION, Cyhoeddedig ac ar werth gan THOMAS HOWELLS (HywelCynon,) 13, Lewis Street, Abaraman, "Pbis Chwí'cheisiog tb üh, Yn y Ddau Nodiant. *'Gwnewch bobpeth yn Grymraeg."—Hywel Gynun. " Mae '-Nghalon yn Nghym.ru."—Hywel Gynon. " Oawn gwrdd o gylch y tân."—JDr. W. F. Frost. " Hoff fryniau fy Ngwlad." Eto. '' Cymru anwylaf i mi." Fto. ** Tra'n rhodio'r ddôl." Eto. Yn awr yn barod, pris, mewn amlen, ls.t wedi ei nmjmo yn hardd, ls. Goh., GrEIRLYFB CERDDOE.OL, GAN HTWEL CYNON, Yu cynwys eglnrhad Cymraeg ar dros bedair mü o wahanol Dermau Cerddorol. HARMONSOt^S, ÜARMUi HARMONITJMS!!! Dymuna Hywel Cynon hysbysu y gellir cael ganddo HARMOMUMS o'r gwneuthuriad goreu am y po.'isoedd mwyaf rhesymol— IlariDOiiiiimB o £5 : L5s* Ac i fyny. DÀRLTJN PERFFAITH O OARADOG. i'w pael ar gardiau trwy y Post am 6<î yr nn. Cyfeîr ier T. Fobrest, Oambrian Studio, Pomttpridp. Allan* o'r Wasg—Can newydd "B_DD LLEWELYN" (LLEWFLYN'S GUAYE) Rccit & Aria i Denoro, Gan D. EMLYN EVANS. Pris 2 Swllt drwy y Post. I'w chael oddiwrth y Cyfansoddwr, " rícwtown Mont.," nsu Dewi Alaw, Pontypridd.____________________ __ Çaneuon Newyddion, gyda Chyfeìliant. Cyhoeddedig yn yr Hen Nodiant gari Huglies a'i Fab, Wrex]iam, Pris Qch. yr un; drwy y Post, 6|c. 1. GOGONIAN'î I GYMRU: gan Pencerdd Amerîca, 2. DYNA'R DYN A AIFP A HI: * eto. 3. HEN GYMRU WEN : * gan D. Emlyn Evans. 4. 0 RHOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 5. NANS O'R GLY.lS': gan Alaw Ddu. 3. PEIDIWCH A DWEŶD WRTH FY NGHARIADj gan Owain Alaw. 7. CARTREP: * gan J. D. Jones. 8. GWNEWCH BOBPETH YN GYMRAEG: gan Pencerdd America. TWR BABEL : gan Owain Alaw. MI GOLLAIS Y TREN : gan Owain Alaw. Y GWCW AR Y PEDWEN : gan Megan Wafcta. WYRES FACH NED PUW : Hen Alaw. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU : * Owain Àlnw, MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Afan Alaw, CAN Y MELINYDD : gan Gwilym Gwent. YR ENETH DDALL : gan Pencerdd America. DYNA HEN DDIAREB DDA: * gan Owain Alaw, MARI A MORGAN—Dwyawd : sran Uelialaw. GWLAD EIN TADAU : * gan Alaw Ddu. CRYD GWAG FY MHLENTYN YW : Mendelssohn. CWYMP LLYWELYN : gan J. D. J CURWCH YR HAIARN TRA ?__•__■ _-! BOEÎH s gan Alaw Ddu. YR YSBRYDOEDD : * gan J. Thomaa. WYT TI,N C0FI(yR "LLOER YN CODI: gau R. S. Hucrhes, R.A.M. Y NI: * gav. Afan Alaw. MAE ACEN Y G'LOMEN: gan Afan Alaw. 9. 10. 11. 12. 13. 11. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25, 26. Dynoda y Seren (*) Gan a Gh.ydgan. Gellir cael yr uchod yn Swyddfa y " Gerddorfa.'