Skip to main content

CYHOEDDEDIG AR Y CYNTAF O BOB MIS. Ehif 32. CYF. III. EBEILL 1, 1875. Pris 2g. CANEÜON NEWYDDION, Cyhoeddedig ac ar werth gan THOMAS HOWELLS (Hywel Cyhon,) 13, Lewis Street, Abaraman, PeIS C H W E ' C H B I N I 0 Q TB TJ N . Yn y Ddçt/u Nodiant. " Grwnewch bobpeth yn Gymraeg."—Hywel Cynm. " Mae 'N ghalon yn Jìíghymru."—Hywel Cynon. " Cawn gwrdd o gylch y tân."—Dr. W. F. Frost. " Hoff fryniau fy Ngwlad." Eto. *' Cymru anwylaf i mi." ^Ao. *' Tra'n rhodio'r ddôl." BtO: Yn awr yn barod, pris, mewn amlen, ls., wedi ei rwymo yn hardd, ls. Goh., ÇEIRLYFE, CüiRDDOROL, GAN HTWEL CTN0N, Yn cynwys eglurhad Cymraeg ar dros bedair mil o wahanol Dermau Cerddorol. !UMS, HAHMO HARMONIÜMS!!! Dymuna Htwbl Ctnon hysbysu y gellir caol ganddo HARMONIUMS o'r gwnouthuriad gorea to y prisoedd mwyaf rhesymol— Ilariiioniiims o £o : ios* Ac i fyny. DARLUN PWRFFAlTH 0 (ÍARAD OG. Jj'w srael ar gardiau trwy y P«st am 6<ì yr un Cyfeirier T. Fobrebt, Cahbbiah Stüdio, Ponttfeidd. Allani o'r Wasg—Can newydd EOS MOBLAIS. BEDD LLEWELYN" (LLEWELYN'S GRAYE) Ilccit & Aria i Denore, Gan D. EMLYN EVANS. Pris 2 Swllt drwy y Post. I'w chael oddiwrth j Cyfansoddwr, " îícwtown Mont.," neu Dewi Alaw, Pontypridd.___________________________________ ÇANEUON NEWYDDION, GYDA GttYFEILÍÀN'T.; Cyhoeddedig yn yr Hen Nodiant gaií Hughes a'i Fab, Wrexlaam. Pris 6ch. yr un; drwy y Post, &\c. 1. GOGONIANÎ I GYMRU: gan Pencerdd America. 2. DYNA'R DYN A AIFF A HI: * eto. 3. HEN GYMRU WEN: * gan D. Emlyn Evans. 4. O LíHOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 6. NANS O'R GLYN: gan Alaw Ddn, 5. PEIDIWCH A DWEYD WRTH FY NGHARIADt gan Owain Alaw. 7. CARTREF: * gan J. D. Jones. 8. GWNEWCH BOBPETH YN GYMRAEG: gaa Pencerdd America. 9. TWR BABEL : gan Owain Alaw. 10. MI GOLLAIS Y TREN : gan Owain Alaw. 11. Y GWCW AR Y FEDWEN: gan Megan Watta. 12. WYRES FACH NED PUW: Hen Alaw. 13. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU : * Owain Alaw, 14. MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Afan Alaw, 15. CAN Y MELINYDD: gan Gwilym Gwent. 16. YR ENETH DDALL : gan Pencerdd America. 17. DYNA HEN DDIAREB DDA: * gan Owain Alaw. 18. MARI A MORGAN—Dwyawd : gan Uchalaw. 19. GWLAD EIN TADAU : * gan AÍaw Ddu. 20. CRYD GWAG FY MHLENTYN YW: Mendelssohn. 21. CWYMP LLYWELYN : gan J. D. J. 22. CURWCH YR HAIARN TRA TYDuo 8 BOETH : gan Alaw Dda. 23. YR YSBRYDOEDD: • gan J. Thomas. 24. WYT TI'N COFIO'R LLOEB YN CODI: gaa R. S. Hughes, R.A.M. 25. Y NI: * gan Afan Alaw. 26. MAE ACÉN Y G'LOMEN: gsn Afan Alaw. Dynoda y Seren (*) Gan a Chydgan. Gellir cael yr uçhod ya Swyddfa y •* Grerddorfa,"