Skip to main content

CYHOEPDEDIG AR Y CY1STTAF O BOB MIS. Bhif 31. CYF. III. MAWETH 1, 1875. Pris 2g. CANEUON NEWYBDION, Cyh.oedded.ig ac ar werth gan THOMAS HOWELLS (Hywel Cynon,) 13, Lewis Street, Abaraman, "pBIS Chwe'chEINIOO iî un.. Yn y Ddau Nodiant. " Gwnewch bobpèth yn Gymraeg."—Hywel öynon. " Mae 'JSTghalon yn ISTghymru."—Eywel Gynon. " Cawn gwrdd o gylch y tân."—Dr. Yí. F. Frost. " Hoff frynian fy-Hgwlad." Eto. *' Cymru anwylaf i mí'." Eto. *' Tra'n rhodio'r ddôl." ]jjtOí Yn awr yn barod, pris, mewn amlen, ls.} wedi ei rwymo yn hardd, Xs. Gch., OEIRLYFR CEBBDOEOL, GAN HYWEL GTNON, Tn cynwys eglarhad Cymraeg ar dros bedair mil o wahanol Derman Cerddorol. lADMí ■î%im HARMONIUMS! I! Dynmna Hywel Ctnon hysbysu y gellir cacl ganddo HABMOOTUMS o'r gwneuthuriad goreu arn y prisoedd mwyaf rhesymol— llariDoniniiìs o £o : i5s* Ac i fyny. DARLUN PERFFAITH 0 OARADOG. i*w prael ar gardiau trwy y Post am 6d yr un. Oyfeir ier 1. Ìobrest, Cambrtan Studio, Pontypridd. ÌC Alìan o'r Wasg—Can newydd BEDD LLEWELYN" (LLEWELYN'S GRAYE) liceit & Aria i Denore, Gan D. EMLYN EVANS. Pris 2 Swllt drwy y Post. I'w chael oddiwrfch J Cyfansoddwr, " Newfcown Mont.," neu Dewi Alaw, Pontypridd. ________________ ' Çaneuo-n Newyddion, cyda Ghyfeiliant., Cyhoeddedig yn yr Hen Nodiant gari Huglies a'i Fab, Wrexliam. Pris 6ch. yr un; drioy y Post, 6|c. 1. GOGONIAN'î I GYMRU: gan Pencerdd America. 2. DYNA'R DYN A AIFF A III: * eto. 3. HEN GYMRTJ WBN : * gan D. Emlyn Erans. 4-. O líHOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 5. NANS O'R GLYN: gan Alaw Ddu. 3. PEIDIWCH A DWEYD WRTH I'Y NGHARIADí gan Owaùi Alaw. 7. CARTREF: * gan J. D. Joncs. 8. GWNEWCH BOBPETH YN GYMRAEG: gan Penccrdd America. 9. TWR BABEL : gan Owain Alaw. 10. MI GOLLAIS Y TREN : gan Owain Alaw. 11. Y GWCW AR Y FEDWEN: gan Megan Watfcs. 12. WYRES FACH NED PUW: Hen Alaw. 13. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU : * Owain Alaw. 14. MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Af an AlaW, 15. CAN Y MELINYDD : gau Gwilym Gwent. 16. -YR ENETH DDALL : e'an Pencerdd Ameríca. 17. DYNA HEN DDIAREB DDA : * gan Owain Alaw, 18. MARI A MORGAN—Dwyawd : gan üchalaw. 19. GWLAD EIN TADAU : * gan AÍaw Ddu. 20. CRYD GWAG FY MHLENTYN YW: Mendelssotm. 21. CWYMP LLYWELYN : gan J. D. Jor,- i. 22. CüRWCH YR HAIARN TRA FYDDü'N BOETH : eran Alaw Ddn. 23. YR YSRRYDORDD: * gan J. Thomas. 21. Wì'T Tí'N COFÍO'R LLOER YN CODI» gan R. S. Hughes, R.A.M. Y NI: * gan Afan Alaw. MAE ACÉN Y G'LOMEN: gan Afan Alaw. Dynoda y Seren (*) Gan a Ghydgan.' Gellir cael yr nchod yn Swyddfa y " Gerddorfa." 25. 26.