Skip to main content

CYHOEDDEDIG AR Y CYNTAF O BOB MIS. Ehif 30. CYR III.. CHWEFEOE 1, 187 5. Pris 2g CANEUON NEWYDDION, Cyhoeddedig ac ar werth gan THOMAS HOWELLS (HywelCynon,) 13, Lewis Street, Abaraman, Peis C h w e ' c h e i n i o g tb ttn. Yn y Ddau Nodiant. 41 Gwnewch hobpeth yn Gymraeg."—Hywel öynon* <{Mae 'Nghalon yn Nghymru."—Hywel Gynon. u Cawn gwrdd o gylch y tân."—Dr. W. F. Frost. *' Hoä fryniau fy Ngwlad." Eto. *' Cymru anwylaf i mi." Fto. 4i Tra'n rhodio'r ddôl." EtO; Yn awr yn oarod, joris, mewn amlen, 1$., wedi ei rwymo yn hardd, Is. Gch., GEIRLYFR CERDDOROL, - GAN HYWEL CYNON, Tn cynwys eglurhad Cymraeg ar dros bedair mil o wahanol Dermau Cerddorol. j iflnaiifiUNIUIYI&fl HARMONIUMS!!! Dymuna Hywel Cynon hysbysu y gellir cael ganddo HARMOiNTUMS o'r gwncuthuriad goreu am y prisoedd mwyaf rhesymol—• Harmoniums o £o : 15s* Ac i fyny. DARLUN PERFFAITH O CARADOG/ I'w trael ar gardiau trwy y Post am 6d yr un. Cyfeir ier T. Forrest Cambriak Studio, Pontypridd. Allan o'r Wasg—Can newydd EOS IMIOIEäljJLIS- S'BEDD LLEWELYN'* (LLEWELYN'8 GEAVE)' Recit & Aria i Denore, ■Gan D. EMLYN EVANS. jPris 2 Swllt drwy y Fost. I'w chael oddiwrth j| jfcyfansoddwr, " líewtown Mont.," neu Dewi Alaw,] Pontypridd.____________________ ' Çaneuon Newyddion, GYDA CHYFEìLIANT;, Cyhoeddedig yn yr Hen Nodiant gan4 Hughes a'i Fab, Wrexham. Fris 6ch. yr un; drwy y Fost, 6|c. ' 1. GOGONIANT I GYMRU: gan Peneerdd Amerioa.' ,2. DYNA'R DYN A AIFF Ä HI: * eto. 3. HEN GYMRU WEN: * gan D. Emlyn Evana. 4. O líHOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 5. NANS O'R GLYN: gan Alaw Ddu. S. PEIDIWCH A DWEYD WRTH FY NGHARIADi \ gan Owain Alaw. 7. CARTREF: # gan J. D. Jones. 8. GWNEWCH BOBPETH YN GYMRAEG: gan Penoerdd America. 9. TWR BABEL : gan Owain Alaw. ;10. MI GOLLAIS Y TREN: gan Owain Alaw. -■ . 11. Y GWCW AR Y FEDWEN: gan Megan Watfcs;' 12. WYRES FACH NED PUW : Hen Alaw. ' 13. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU : * Owain Alàẃi 14. MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Af an AIwJ 15. CAN Y MELINYDD : gan Gwilym Gwent. 16. YR ENETH DDALL : gan Pencerdd America. 17. DYNA HEN DDIAREB DDA: * gan Owain Alaw," 18. MARI A MORGAN—Dwyawd : gan Uchalaw. 19. GWLAD EIN TADAU : * gan Alaw Ddu. 20. CHYD GWAG FY MHLENTYN YW: Mendetssohni 21. CWYMP LLYWELYN : gan J. D. Jo 22. CURWCH YR HAIARN TRA FYUx,o N BOETH^ I gan Alaw Ddu. 23. YR YSBRYDOEDD: * gan J. Thomaa. 24. WYT TI'N COFIO'R LLOER YN CÖDIi gaj| S R. S. Hughes, R.A.M. 25. Y NI: * gan Afan Alaw. ^ 26. MAE ACEN Y G'LOMEN: g&n Af an Alaw. Dynoda y Berm (*) Gan a ChydgomJ