Skip to main content

GERDDORF CYHOEDDEDIG AR Y CYNTAF O BOB MIS. Bhif 29. CYP. III. IONAWR 1, 1875 Pris 2g CANEUON' NEWYDDION, Cyhoeddedig ac ar werth gan THOMAS HOWELLS (Hywel Cynon,) 13, Lewis Street, Abaraman, T B I S C H W E ' C H E I N I 0 G T B V N . Yn y Ddau Nodiant. **. Gwnewch bobpeth yn Gymraeg."—Hywel Cynon. "Mae 'Nghalon yn JSTghyraru."—Hywel Gynon. " Cawn gwrdd o gylch y tân."—Dr. W. F. Frost. " Hoff fryniau fy Ngwlad." Eto. '* Cymru anwylaf i mi." Eto. * Tra'n rhodio'r ddôl." Bto. Yn awr yn barod, pris, mewn amlen, ls.f wedi ei rwymo yn hardd, ls. Och.f OEIRLYFR CERDDOROL, GAN HYWBL CTNON, Yn cynwys eglurhad Cymraeg ar dros bedair mil o wahanol Dermau Cerddorol. HARMONIUMS, HARMONIUMS, HARMONIÜMS!!! Dymnna Htwbl Cynon hysbysn y gellir cael ganddo HARMOISTIUMS o'r gwneuthuriad goreu am y prisoedd mwyaf rhesymol—; Harmoniums o £o : 15s* Ac i fyny. PwSPN pkrffaith"o oaradog. T. #oÌnLgarnaUtrwy y PooSt am 6d ^un' Oyfeirier *• -iíoebbst Cambrian Studio, Ponttpridd. ffi Allan oV Wasg-'-Can newydd lEOS ZMIO:e-:Ei-A.IS- BEDD LLEWELTN" (LLEWELYN'S GBAVE)- Recit & Aria i Denore, /Gan'.D. EMLYN EVANS. jPris 2 Swllt drwy y Post. I'w ehael oddiwrth ýj iCyfansoddwr, " Ncwtown Mont.," neu Dewi Alaw,f fPontypridd._______________________________;..,V„ Ganeüon Newyddiûn, gyda Ghyfeiliant.-> Cyhoeddedig yn yr Hen Nbdiant gaií Hughes a'i Fab, Wrexham. Pris 6ch. yr im; drwy y Post, 6\c. 1. GOGONIANT I GYMRU: gan Pencerdd Ameríca. 2. DYNA'R DYN A AIFF A HI: * eto. 3. HEN GYMRU WEN: * gan D. Emlyn Evana. 4. O 1ÍHOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 6. NANS O'R GLYN: gan Alaw Ddn. 5. PEIDIWCH A DWEYD WRTH FY NGHARIADî gan Owain Alaw. 7. CARTREF: * gan J. D. Jones. 8. GWNEWCH BOBPETH YN GYMRAEG: gan Pencerdd America. 9. TWR BABEL: gan Owain Alaw. ' 10. MI GOLLAIS Y TREN: gan Owain Alaw. 11. Y GWCW AR Y FEDWEN: gan Megan Watts,' 12. WYRES FACH NED PUW: Hen Alaw. 13. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU: * Owain AläwWÌ 14. MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Afan AlawJ 15. CAN Y MELINYDD: gan Gwilym Gwent. ..^ 16. YR ENETH DDALL : gan Pencerdd America. -. 17. DYNA HEN DDIAREB DDA : * gan Owain Alaw** 18. MARI A MORGAN—Dwtawd : gan Uchalaw. 19. GWLAD EIN TADAU : * gan Alaw Ddu. 20. CRYD GWAG FY MHLENTYN YW: Mendelssoanî 21. CWYMP LLYWELYN: gan J. D. J<>i 22. CURWCH YR HAIARN TRA FYDWN BOETH { gan Alaw Ddu. T 23. YR YSBRYDOEDD: * gan J. TBomas. 24. WYT TI'N COFIO'R LLOER YN CODI: R. S. Hnghes, R.A.M. 25. Y NI: * gan Afan Alaw. 26. MAE AOEN Y G'LOMENî gan Afan Alaw. Dynóda y Serm (*) Oan a Ohyàgan*^^ g«?,