Skip to main content

CYHOEDDEDÎG AR Y CYNTAF O BOB MIS. Bhif-28. CYF. II. EHAGFYB 1, 187 4. Pris 2g CA NEUON NEWYDDION, Cyhoeddedig ac ar werth gan THOMAS HOWELLS (Hywel Cynon,) 13, Lewis Street, Abaraman, ?BIS C H W E ' C H E I N I 0 O TR TJ N . Ŷn y Ddau Nodiant. a Gwnewch bobpeth ynGymraeg."—Hywel Gynon. "Mae 'Nghalon yn Nghymru."—Hywel Gynon. " Oawn gwrdd o gylch y tân."—Dr. W. F. Frost. *' Hoff fryniau îj Ngwlad." Eto. *' Cymru anwylaf i mi." Eto. * Tra'n rhodio'r ddôl." Eto. Yn awr yn barod, jyris, mewn amlen, ls., wedi ei rwymo yn hardd, ls. öch.t OEIRLYFR CERDDOROL, GAN HYWEL CTNON, Yn cynwys eglurhad Cymraeg ar dros bedair mil o wahanol Dermau Cerddorol. HARMONIUMS, HARMONIUMS, HARMONIUMS î!! Dymuna Htwel Ctnon hysbysu y gellir cael ganddo HAR.MONTUMS o'r gwneuthuriad goreu am y prisoedd mwyaf rhesymol— Harmonmms o £5 : 15s* ___ Ac i fyny. SARLUN PWRFFAlTH O OARiDOG m^ ffael ar gardîau trwy y Post am 6d yr un. Cyfeir iêr • Jíobrest Cambrian Studio, Ponttpridd. Allan o'r Wasg—Can newydd BOS MOBIiAIS. ";BEDD LLEWELYN'* '; (LLFWFLYN'S GUAVE)' Rocit & Aria i Denore, Gan D. EMLYN EVANS ÍPris 2 Swllt drwy y Post. I'w chael oddiwrth y; (Cyfansoddwr, " JSTewtown Mont.," neu Dewi AlawJ Pontypridd.________________________' Çaneuom Newyddìon, gyda Chyfeìüantí, Cyhoeddedig yn yr Hen Nodiant gaií Hughes a'i Fab, Wrexham. Pris Qch. yr un; drwy y Post, 6\e. 1. GOGONIANÎ I GYMRU: gan Pencerdd America.' 2. DYNA'R DYN A AIFF A HI: * eto. 3. HEN GYMRU WEN: * gan D. Emlyn Evans. 4. O ItHOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 5. NANS O'R GLYN: gan Alaw Ddn. B. PEIDIWCH A DWEYD WRTH PY NGHARIADî). gan Owain Alaw. 7. CARTREF: * gan J. D. Jones. 8. GWNEWCH- BOBPETH YN GYMRAEG: gan Pencerdd America. 9. TWR BABEL : gan Owain Alaw. 10. MI GOLLAIS Y TREN : gan Owain Alaw. 11. Y GWCW AR Y FEDWEN: gan Megan Watts. 12. WYRES PACH NED PUW : Hen Alaw. ' , 13. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU : * Owain ÂlSẅA 14. MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Afan Alaw»! 15. CAN Y MELINYDD : gan Gwilym Gwent. J J 16. YR ENETH DDALL : gan Pencerdd Ameríca. ~ 17. DYNA HEN DDIAREB DDA: * gan Owain Alaw* 18. MARI A MORGAN—Dtvtawd : gan Uchalaw. 19. GWLAD EIN TADAU : * gan Alaw Ddu. 20. CRYD GWAG EY MHLENTYN YW: Mendelssohn; 21. CWYMP LLYWELYN : gan J. D. J 22. CURWCH YR HAIARN TRA FYL^oN BOETH { gan Alaw Ddu. 23. YR YSBRYDOEDD: * gan J. Thomas. 24. WYT TI'N OOFIO'R LLOER YN CODI: gaa • R. S: Hughes, R.A.M. 25. Y NI î * gari Afan Alaw. 26.-MAE ACEN'Y G'LOMEN: gan Af an Alaw. Hynoda y Seren (*) Gan a Chydgan.' Geîlírjjaèlyr tichodyÄgjryddfa y "Gerddprfoj?