Skip to main content

CYHOEDDEDIG- AE Y CYNTAF O BOB MIS. Ehif 27. CYF. II. TACHWEDD 1, 1874 Pris 2g CANEUON NEWYDDION, Cyhoeddedig ac ar werth. gan THOMAS HOWELLS (Hywel Cynom.) 13, Lewis Street, Abaraman, ?EI8 ChWE'CHEINIOG TB U N .' Yn y Ddau Nodiant. '* Gwnewch bohpeth yn Gymraeg."—Hywel Oywm* u Mae 'Nghalon yn Nghymru."—Hywel öynon. " Cawn gwrdd o gylch y tân."—Dr. W. F. Frost. " Hoff fryniau fy Ngwlad." Eto. r< Cymru anwylaf i mi." "Eto, " Tra'n rhodio'r ddôl." Fto. Yn awr yn harod, pris, mewn amlen, ls., wedi ei rwymo yn hardd, ls. 6ch.} GEIRLYFR CERDDOROL, GAN HYWEL CYN0N, Tn cynwys eglurhad Cymraeg ar dros bedair mil o wahanol Dermau Cerddorol. íku' HËP> i. n }H1 5iíi€ iiniiiYiuiiiyifiijy HARMONIUMS!!! Dynrnna Hywel Cynon hysbysu y geílir cíicl ganddo HARMOjSTLIIMS o'r gwucuthuriad goreu am y prisoedd mwyaf rhésym'ol— Ì.cliej £■ _______ Ac i fýny. JUllLTJN PFÌRFFAlTH 0 CARADOG. T w gael ar gardiau trwy y Post am 6<î yr un Cyfeir ier • -correst Cambrian Stüdio^ Pontypridd. Allan " o'r WasgẄCaji -.newydd ^IÍEDD LLEWELYÌt'0 (LLEWELYN'S GBÁVM)' Recit & Aria i Denore,r Gan D. EMLYN EVANS. p?ris 2 Swllt drwy y Posf. I'w chael oddiwrth jrì jCyfansoddwr, " Ncwtown Mont.," neu Dewi Alaw| Pontypridd. Çaneuom Newyddion, gyda Ghyfeìlianiì» Cyhoeddedig yn yr Hen Nodiant gaií Hughes a'i Fab, Wreadiam. Pris êeh. yr un; drwy y Post} 6|c. ' 1. GOGONIANT I GYMRU: gan Pencerdd America. 2. DYNA'R DYN A AIFF A HI: * eto. 3. HEN GYMRU WEN: * gan D. Emlyn Evans. 4. O 14HOWCH I MI FWTH: * gan Alaw Ddu. 5. NANS O'R GLYN: gan Alaw Ddu. 5. PEIDIWCH A DWEYD WRTH FY NGHARIADj gan Owain Alaw. 7. CARTREF: * gan J. D. Jones. 8. GWNEWCH BOBPETH YN GYMRAEG: gan Penoerdd America. 9. TWR BABEL : gan Owain Alaw. ,10. MI GOLLAIS Y TREN : gan Owain Alaw. 11. Y GWCW AR Y FEDWEN: gan Megan Watts, 12. WYRES FACH NED PUW : Hen Alaw. 13. BOED YSBRYD EIN CYNDADAU : * Owain Alawi 14. MAE NGHALON YN NGHYMRU: gan Afan AlaWt 15. CAN Y MELINYDD : gan Gwilym Gwent. C ' 16. YR ENETH DDALL : gan Pencerdd America. 17. DYNA HEN DDIAREB DDA : * gan Owain Alaw,'* 18. MARI A MORGAN—Dwyawd : gan Uchalaw. 19. GWLAD EIN TADAU : * gan Alaw Ddu. 20. CRYD GWAG FY MHLENTYN YW: Mendëtaotaj 21. CWYMP LLYWELYN: gan J. D. J< 22. CURWCH YR HAIARN TRA IYDw.iT BOETH _ gan Alaw Ddu. 23. YR YSBRYDOEDD: * gan J. Thomas. 24. WYT TI'N COFIO'R LLOER YN CODI: gau R. S. Hughes, R.A.M. 25. Y NI: * gan Afan Alaw. 26. MAE ACEN Y G'LOMEN: gan Afan Alaw. Dynoda y Seren (*) Gan a GTtydgan.' G©U|r.jagil yr nçhod yrr Swy(|dja y « Gerddprla^