Skip to main content

GYHOEDDEDIG AB Y CYNTAF O BOB MIS. Bhif 19, CYF, II. MAWETH 1, 1874. Pris 2g 'JUDäS m a o c a b rtjS» Y >î MHONTYPRIDD. Ma.e perfformiad Üratorio gyfan, gvda ehyfeiüant gerddort'aol, yn hawlio syìw neilìduol oddiwrthym. HTr fod eia Oôrau erbya hya yn lled gyfarwydd a'r nifer fwyaf o gydganau y prif Oratorion, yehydigiawn wedi'r cyfan a "ŵyr ein Cantorion ani y ereadigaethau ysblen ydd hya fel cyfanweithiau gorpheaedig. Mae pab Oôr • bwys yn Ued hyddysg er esiampl, yn y Gydgân ardd- erchog " We neter toill bote down," ac üv fod y darn ar ei ben ei hun yn dradyddoro» i'r cerddor yn ei Ehedgan ddyblyg; ei ddiweddiad íra gogoneddus &., eto cyn eael amgyffrediad perffaith o feddylrych neu idea y darn, rhaid deall pa amgylchiad neillduol sydd wedi acbiys- »ro y traethiad bwn o ^deiiulad yr îsraeìiaid pan yn d&tg&n na syrthiant i addoli y " rude stoch or sculptufd stoneŷ1 a'r unig íodd i feddianu y dtall hwn yu gyflawn, yw ymgydnabyddiaeth drwyadl a gwahauol fanylion y rhyfel Maecabeaidd a ddarluair niewn duli mor gyff- rous gan y librettist a'r cerddor yn yr Oratorio yn ei •hyfanrwydd. Anfynych iawn—rhy anfynych yn wir—y rhoddir perfformiad cyÜawn o draithganau y prif feistri yn ein gwlad; mae ein prif gôrau yn gwariu ea nhèrth gyda mân wobrau a mân anrydeddau eystadleuaeth Eistedd fodol, gan esgeuluso yn holíol ddybenion penaf a phuraf y gelfyddyd; y mae perfformiad oratorio gyf lawn yn addysg gerddorol o'r radd flaenaf i'r eant«rion yn ogystal ag i'r gwrandawyr, tra niae rhy hrin o l&wer y gellir dweyd hyny am gystadleuaethau aoigoì yn nghanel twrf a theimladau cynhyrfus yr ei»teddíbd. Mae elod l*wer yn ddyledus i gerddorion Pont- ypcridd am yr ymdrechion a wnant yn nglyn a •herddoriaeth uwehraddol, ac y mae ganddynt le i ymfalchio nid ychydig yn y llwyddiant a ddilynodd y perflbrmiad presenol o un o Oratorion mwyaí poblogaidd m effeithiol Handel. S T prif gantorion oeddynt Miss Bdith Wynne, Miss tìertmde Lewia, Oaerdydd, Mr Rohert Reea ( Eos MorUn), • Mr John George ( Llew Ta*e). BlaeaorUy gerddorfa gaa Mr Woodwasd Glos'ter, àc ön o'r prif offerynwyr wrth ei ochr oedd Mr Rees Lewis Caerdydd. Chwareuid yr harmonium gaa Mr Bowen Dowlais, ac ar einydd yr oll oedd Mr Tom Williams Pontypridd. Ain Miss Wy.nne* naturiol oddiwrth ei safon uchel yn y byd corddorol iddi ganu gyda gradd uchel o deilyDgdod, ac yr oedd ei datganiad o rai o'r Unawd- au yn gystal a dim a glywsom ganddi erioed, yn neillduol feiiy "Pious Origes,"'a"Wise men flatteri?íQ," ynnghyda'r ddwyawd " 0 lovely peane" rhyngddi hi a Miss Lewi»; trueni mawr na fuasai Miss Wynne hefyd wedi ymgymeryd a'r Unawd mîrain " 0\ Liberty,u yr hwn oedd gryn dibpyn awchìaw gallu y ferch ieuanc arall i ẃneud cyfiawuder ag ef. Er fod y foneddiges o!af yn feddianol ar gryn lawer o dal'ent, raae'n amlwg mai nid Oratorio yw ei forie— ar hyn o bryd o leiaf. Rhagorol iawn oedd " Call forth thy 'poíeers''' gan Eos Morlais ac yr oedd ''Sound au alarm" yn orchfygol i'r pen, er y gallai yr Eos fíbrddio canu i fwy o bwrpas fyth raewn ys- tafeli llawer mwy eang nag hyd y nod capeì helaeth Penuei Oanai Mr John George gyda llais ac mewn arddull hynod bur; er nad yw yn feddianoî ar y nerth gofynol i wneud cyfiawnder a'r fath Unawd ag "Arm' arw/ ye bra^e" &, eto yr oedd ei ddarlleniad mor gywir a'i sesnìadaeth mor glir, fel nas gaìlem lai na mwynhau ei ddatganiad i raddau mwy na chyff. redin. I Mr Tom Williams a'i lywiad deheuig ac egiur gyda'r baton rhaid i ni hefyd roddi y gamol- iaeth onestaf, mae'n ddiameu gydarhagor o ymarferiad y byddai'r 06r yn alluog i wneud mwy o gyfiawndep a'r Oydganau ardderchog a frithant yr Oratorio hon, end feì ag yr oedd mae clod nid ychydig yn ddyledns i Mr Williams am y liafur o gariad hwn o'i eiddo, y» nghyd a'r ffrwyth boddhaus a'i dilynodd. Ytronesaf hefyd bydd eîn cyfaill yn gwybod mai efe fel arweiaydd sydd ì fod yn Hywydd. ta beth fyddo barn neu fym- pwy na phrima dotna na chrythwr. Yr oedd Sop- ranij Oor yn addeichog. Y fiassi a'r Alti yn weddil, ond y Tenori yn hynod o wael ac eiddil. Datganwyu gan mwyaf oll o'r 'Jydganau yn dra cWînoladwy efid öfalUi aiai uWe $tever icill bow dov:>i} aeth a'r llawryf.