Skip to main content

CYHOEDDEDIG AR Y OYNTAF O BOB MIS. Bhif 15. TACHWEDD 1, 1873. Pris 2g UNDEB CORAWL GOGLEDD OYMRD". Y mae yu ffaith, bellach, fod yr undeb pwysig uchod ynbodoli. " Frythoniaid dewr i'r gâd," ywy waedd a glywir oLlanidlwes, yn nghydiad y De a'r Gogledd, fry hyd at Liverpool yn Lloegr. Mae y cadfridog wedi ei ddewis ynmherson W. Parry, Birkenhead. l'r hwn y dylai yr holl fyddin bellach ufuddhau. Gan fod y De ar Gogledd wedi penderfynu ymladd brwydr gerdd- orol 1874. Gobeithiwn y dycbwel un honynt o faes y frwydr, sef Sydenham—nid dan ganu y " Dead March o "Saul," ond dan ganu "See the conquering heros come," ie, gyda chlod ae anrhydedd teilwng o'n gwlâd O 'ran ein hunain barnwn mai dothach fuasai i'r deheuwyr adael y maes jn rhydd y flwyddyn nesaf i'r Gogledd, am nad oes genym ddim i'w enill ( a bod yn llwyddianus) ond enw achlod yr hyn sydd genym yn barod- Hefyd nid dymunol mewn nn modd genym fydd edrych ar ein cenedl yn ymladd yn rhanedig ar dir y geìyn. Os carai y ddau undeb íesur eu nherth cerddorol gwnawn hyny niewn rhyw fan canolog o Gynaru. Gwelir yn ol y papur a ddarllenwyd i'r pwyllgor gan Ieuan Gwyllt, mae yr un cynllun, heb un eithriad, sydd wedi ei fabwysiadu gan y Gogledd ag oedd gan y De i gorpholi a rheoli eu hundeb; ac anhawdd iyddai meddwl am gynllun tecach, yr hwn sydd i'el y canlyn;— Swyddogion yr Undeb: — Llywydd, Trysorydd, Ysgrifenydd Cyffredinol, Ysgrifenydd Cerddorol. Yr holl swyddogion i gael eu bethol trwy Balot- Fod y Côr i gael ei ranu fel y canlyn :—1. Y Côr Cyflawn. 2. Corau Dosbarthiadol. 8. Corau Ad- ranol. 4. Corau Lleol. Arweinyddion pob un o'r corau i guel eu dewis trwy Balòt. Y Corau Adranol i gynwys dau neu dri, yn ol y eyfleusdra, o gorau lleol, a« i ymarfer gyda'u gilydd mor fynyc'h ag y byddo yn alluadwy. Y Corau Dosbarthiadol i gynwys cynifer o'r corau adranol ag a fyddo yn gyfleus i gael cyfarfodydd ym- arferiadol yn fynych. Y Corau Adraaol a Dosbarthiadol i gyawys cyf- artledd priad^l o walianol lei siau- Kod Pwyllgorau Dosbarthiadol yn cael eu ffurfio yn gynwysedig o holl aelodau y pwyllgor cyffredinol a fyddant yn byw o fewn y dosbarth, gyda hawl i ychwanegu at y nifer; Fod Llywydd, Trysorydd, ac Ysgrifenydd, yn perthyn i bob pwyllgor dosbarthiadol Gwaith y pwyllgorau hyn fydd trefnu y manylion, a gweithio allan benderfyniadau y pwyllgor cyffredinol yn eu gwahanol ddosbarthiadau. Fod y dosbarthiadau canlynol yn cael euffurfio:— 1. Gwreesam—Yn cynwys ardaloedd y Wyddgrug, Adwy'r Clawdd, Rhosllanerchrugog, &c. 2. Hafren—Yn cynwys Drefnewydd, Llanidloes, Carno, Machynlleth, &c. 3.—Dyfrdwy—Yn cynwys Llangollen, Corwen, Bala, &c. 4 Dyffryn Clwyd—Yn cynwys Rhuthin, Denbigh Rhyl, Abergele, &c. 5. Conway — Yn cynwys Llandudno, Conwy, Llan- rwst. Bettws-y-coed, Penmachno, Dolyddelen &c. 6. Purthmadog a Ffestiuiog.—Yn cymeryd i fewn Penrhyndeudraeth a Talysarnau. 7. Caernarfon.—Yn cynwys Caernarfon, Talysarn, Waunfawr, Llanberris, Dinorwig, Clwtybont, Eben- ezer, &c. 8. Bangor—Yn cynwys Bethesda, Bangor, Llan- llechid, &c. 9. Lẁerpool a Birhenhead. 10. Manchester a Salfwrd. Fo 1 arholwyr yn cael eu dewis, i brofi pob un a fyddo yn cynyg ei hun yn aelod o'r Cor gyda golwg ar ei lais, a'i allu i ganu, ond nid i ymofyn dim yn nghylch gwybodaeth gerddorol, nagallu i ddarllencerddoriaeth. Pob arholydd i fyned i ardal ddyeithr. Pob aelod i dalu un swllt bob mis, ac i fod yn ffydd- lawn ac ymroddedig i fod yn bresenol yn y cyfarfodydd ymarferiadol, ac i wneud ei waith gydag egni a dyfal- wch. Fod dirwy o i gael ei dalu gan bob aelod a esgeuluso unrhyw gyfarfod ymarferiadol, h sb derbyn rheswm digonol dros hyny; ac os esgeuluso