CYLCHGRAWN CENEDLAETHOL C¥F. 1. GORPHENA F—R HAGFYR, 185 3. EFROG-NEWYDD: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y 'DRYCH," GAN J«>HN M. JONES. 1853.