Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGMM CENEDLAETHOL. Cyf. IV.] CHWEFROR, 1856. [Riiif. 2. O'r Traethodydi. TAFLENI ACHAU IESU GRIST GAN YR EFENGYLWYR. Parhad o tudal. 13. Y mae y syìwadau bîaenorol wedi rayoed yn lled faith genyra. ao yr yd- yra yn fwriadol wedi caniatäu iddynt fyned felly, am ein bod yn eu hameanu, nid yn unig fel rhagarweiniad i'n nodiadau ar destun ein hyssrif breseonol, ond hefyd i destunau eraill yr ydym yn golygu, raewn rhifynau dyfodol, g)feirio meddyliau ein darllenwyr atynt. Heb yrahelaethu yn ychwaneg yn y dull hwn, ui a dd^munem i'n darllenwyr, gan gadw eu goìwg ar yr egwyddorion yr ydym wedi bod gyda hwynt, ddyfod rhagddynt i sylwi ar yr anghysotíderau a roddir yn erbyn yr efengylwyr yn nhafieni aehau ein Gwaredwr. Y peth cyntaf y cyfeiriasom ato yw yr hyn sydl yn ymddangos yn an- nghysondeb rhwng Matthew âg ef ei huoan, pan yn proffesu rhanu y ceoedl- aethau o Abraham hyd Grist, i dri dosbarth o bedair cenedlaeth ar ddeg >r un ; ond erby-n cymharu y rhanau a'r cyfanswm â'u gilydd, ni cheir i nn o'r dosbeirth ond tair cenedlaeth a'r ddeg. Y raaey cenedlaethau o Abra- ham hyd Dafydd yn bedair ar ddeg, a'u cymeryd hwy ill dau i mewn i'r rhifedi; yr un modd y mae pedair cenedlaeth ar ddeg o Dafydd hyd y sym- udiad i Babilon, gan adael Dafydd allao, yr hwn a gyfrifasid yn y dosbarth blaenorol, a cbymeryd i mewu Jechonias fel un cyfoesol â'r symudiad i Babilon ; ond o'r symudiad i Babilon hyd Grist, nid oes ondtair cenedlaeth ar ddeg, oddieithr i Jechonias gael ei gyfrif yma eilwaith. Yn awr y mae yn ìhaid addef fod y dafien, ar yr olwg gyntaf, yn yraddangos yn anghyson â hi ei huuan. Yr un pryd, le allesid meddwl y buasai y manylderaddan- gosir gm yr efengylwr yn yr adroddiad a wneir ganddo o nifer y cenedl- aethau, yn y gwahanol amscrau y cyfeiria atynt, yn ddigon, yu anmbynol ar bob prawf arall, i ddwyn sicrwydd hollol i'n meddyliau, pa anghydwedd- iad byuag a allai ymddangos ynddo i ni, fod ganddo ef ryw ffurdd ì'w cyf- rif yu gwbl gyson âg ef ei hunan. Prin y credwn fod yn alluadwy i neb amniheu hyny, ond a fyddo dan lywodraeth y fath deimladau tuag ato ag a'i anghymhwyso yn bollol i roddi barn deg ar yr aohos. Dybygem ni, p3 buasai awdurdod yr efengylwr yn gwbl ammhëus genym, nas gallasem byth ymostwng i ddaileu oddiar hyn yn ei erbyn, ond y bmsem yn barod iroddi unrhyw eglurhad ar yr auhawsdor, yn hytrach nag awgrymu ei fod, raewa peth mor amlwg, yn ei wrthddywedyd ei hun. Y mae yn hyfryd genym ganfody tegwch hwn yn un o'r ysgrifenwyr diweddaraf yn erbyn gwirion- edd ac ysbrydoliaeth yr Ysgrythyrau,* yr hwn, yn nghanol ei holl drahaua- der yn crbyn yr efeugylwyr, sydd yn llefaru am feirniadaeth Straussarhyi) * "Oiegs's Creed of Chrisl/ndom.-" tudal. 96.