RHIF. 2J [CYF. I. CTLCHGRAWI CENEDLAETHOL AWST, 1853. " FY IAITH, FY NGWLAD, FY NGHENEDL." CYNWYSIAD. Blfenau Aléawdd..........................................-.....................................35 PeledryrHaul.................................................................................40 Tystiolaethau..................................................................................40 Adolygiad...........______...........................................-.......-............—41 Anerchiad at yr Amaethydd ieuanc.-------------------.....--------...........-....................—43 Y Goludog a Lazarus.________..______....______-_____________________________---------46 Galaeth ar aogeu Elen.......................-----------------------------...............-.....--------47 Gweddi........................................................................................47 Y Jesuitiaid a'u Moesddysg.-------------.....-------------.-----------.---------------------------- —------48 Oamdriniaetb Anifeiliaid...............------.......___________............-......----------------66 Anfarwoldeb yr Enaid___________._______.._________.---------------------------------------------68 Englyn i'w argraffu uwch ben drws Addoldy_______________________-------------......-----------69 Haelioni Duwyn ei Bagluniaeth___........._______________________.___________________60 Pfurflad y Daran...............................................................................63 Caergwydion........................................-.....----------------.......-.........—-----64 Poblo gaeth y byd.....-------------.....—..................-.......-...................- -«<■.....85 Nodweddion................._______..............-----------............---------------..........05 Yr Enfys.......................................................................................65 Syniadau ar y Môr............. ——.................... —« ....—..-— —.....- —• —— —......66 " IT DBYCH BABDD0N0L." EFROG-NEWYDD: CYHOEDDWYD YN SWYDDFA Y "DRYCH," GAN JOHN M. JONES. 1853.