Skip to main content

AIL GYFRES. -Bj CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 107.] TACHWEDD 1, 1883. [Pbis 1|c. Y CYNWYSIAD. ------------ TUDAX Dosbarthiadau Sol-ffa............ 89 Gwrthbwynt........ ...... .. 89 At Olygwyr " Y Cerddor Sol-ffa "...... 90 Colofn yr Hen Alawon .......... 91 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 91 Tystysgrifau............ ,. .. 92 CERDDOIUAETH. Bêr delyn Hen Walia............ 81 Meib y Mynydd.............. 83 Ffo rhag y cwpan ............ 85 Cyn canfod y dwyrain yn Gwenu...... 88 Oerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. ÍDedwydd yw y Dyn: 0. W, Martin. (Gerddor O.N., MifiO; pris 2g ) A'r Gairawnaethpwydyn gnawd: Arg't. (Cerddor O.N., Mifiö; pris %$.) lc. Rhif 12. | lc. I EMf 13. > lc. i Draw yn yr eangder mawr: Cherubini. (Cerddor O.N., Mifid; pris 2g.) Dysg im' 0 Dduw: D. Bmlyn JEvans. (Cerddor O.N., Rhif 118; pris 2g.) Barn fì, 0 Dduw: Mendelssohn. (Cerddor O.N.,ühifld8,139; pris 4c.) CANEUON NEWYDDION. Rhif 61. 62. 63. 64. 65. Pris Chwe' Gheiniog yr Un. í Seinier yr Udgorn grymus (Deuawd i < Ddau Fass, neu Tenor a Bass): t Bellini (Cyfaddaswyd gan 0. Alaw). ÍYr Esgid ar y Traeth — The Shoe upon the shore : Cân i Soprano, gan Gwilym Gwent. J 'Roedd ganddi goron Flodau : Cân i \ Denor, gan Alaw Bhondda. (Hen Alawon Crwlad y Gân: Cân % \ Denor, gan Alaw Rhondda. ^Y Tri Bugail—The Three Shepherds : < Triawd i Tenor, Baritone, a Bass, ( gan Hugh Davies, A.C. Ceinion y Gan. Rhan VII. Pris 3c. Y Ddeilen ar yr Afon: Owain Alaw. Y Chwaer a'r Brawd : Owilym Owent. Y Gareg Ateb : Gwilym Gwent. Rhan VI Ceinion y Gan. (Mhifyn o OàneuonJ. ^Hen "Wlad fy Nhadau : J. James. Dyna'r dyn a aifE a hi: Dr. Parry. Mae acen y glomen : Afan Alaw. I Gwnewch bobpethyn Gytnraeg: Dr.Parry Pnis 3c.^ Cryd gwag fy Mhlentyn yw : Mendelssohn I Dafydd y Gareg "Wèn : Alaw Gymreiy I Y Deryn Pur : ^Galar Gwraig y Milwr