Skip to main content

AIL GYFRES. Crttor CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 103.] GORPHENAF 1, 1883. [Pris 1|c. Y CYNWYSIAD. ------------ TUDAL. Ynganiad .. .. ........73 Cystadleuaeth Cynghaneddu yr Alaw—parhad 73 Bwrdd y Golygwyr ............74 Amrywion ................76 Cyfarfodydd Cerddorol, &c....... 75, 76 CEEDBOEUETH. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws Clodforaf di, 0 Dduw .. 49 54 Oerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. ÍDedwydd yw y Dyn: G. W", Martin. (Gerddor O.N., EhifiO; pris 2g ) A'r Gairawnaethpwydyn gnawd: Arg't. (Cerddor O.N., Shifi6; pris 2g.) ^ Draw yn yr eangder mawr: Cherubini. Rhif 12.1 (Cerddor O.N., JBA»/43; pris 2g.) lc. f Dys& im' ° Dduw: B. Emlyn Evans. ) (Cerddor O.N., Bhif 118 ; pris 2g.) Rhif 13. > Barn fi, 0 Dduw: Mendelssohn. lc. > (Cerddor O.N.,£hif 138,139; pris 4c.) CANEUON NEWYODION. Riiip Pris GMve' Cheiniog yr Un. fH > Yr Hen Gymraeg i mi (Tenor) 60. 61. Edwards (Pedr Alaw). Finacl Anrhydedd (Baritone neu Bas) R. S. Hughes. Y Lili Dlos (Deuawd i leisiato cyfar- tal): E. S. Hughes. 0! rhowch i mi fy ngloew gledd (Baritone): Owilym Lon. Seinier yr TJdgorn grymus (Deuawd i Ddau Fass, neu Tenor a Bass): Bellini (Cyfaddaswyd gan 0. Alaw). Ceinion y Gan. Rhan VI. (Rhifyn o Ganeuon). Gogoniant i Gymru: Dr. Parry. Wytti'n cofìo'r lloeryn codi: E. 8. Sughes Peidiwch a dweyd wrth fy Nghariad: 0. | Alaw. Pris 3c. }-Y Gwcw ar y Fedwen : Megan Watts. Boed ysbryd ein cyndadau: 0. Alaw. Y pwn ar gefn yr awen: /. D. Jones. Y Fenyw Fach a'r Beibl Mawr: /. D. J Jones. Ceinion y Gan. Rhan VII. Y Ddeilen ar yr Afon: Otoain Alaw. Y Chwaer a'r Brawd : Gwilym Gicent. Y Gareg Ateb ; Gwilym Gwent. [Rhan VIII. yn y Wasg.] Píiis 3c.