Skip to main content

*~Eb AIL GYFRES. ferinr & CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 102.] MEHEFIN 1, 1883. [Peis 1|c. Y CYNWYSIAD. ------------ TUDAL. Gwrthbwynt (OounterpointJ —parhad ,. .. 69 Cystadleuaeth Cynghaneddu yr Alaw—parhad 70 At01ygwyr"YCerddorSol-ffa"...... 70 Bwrdd y Golygwyr ............ 71 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 71 Tystysgrifau.............. .. 72 CEBDDOBIAETH. Seiniwch yr Udgorn..........41—48 Oerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. ÍDedwydd yw y Dyn: G. W. Martin. (Gerddor O.N., BhifiO; pris 2g.) A'r Gair awnaethpwyd yn gnawd: Arç't. (Gerddor O.N., Mhifá6; pris 2g.) \ Draw yn yr eangder mawr: Cherubìni. Rhif 12. [_ (Gerddor O.N., BhifiS; pris 2g.) Dysg im' 0 Dduw: D. Bmlyn Evans. (Gerddor O.N., Rhif 118; pris 2g.) lc. ír lc. j (Gerddor O.N.,Bhif 12,8,139; pris 4c.\ CANEUON NEWYDDION. Pris Chwe' Cheiniog yr Un. Rhif 57 l Yr__Hen Crymraeg i mi (Tenor) P. 58 Edwards (Pedr Älaw). \ Pinacl Änrhydedd (Baritone neu Bas) R. S. Hughes. RQ ? Y Lili Dlos (Deuawd i leisiau cyfar- oy- 5 tal): R. S. Hughes. fi0 ) 0! rhowch i mi fy ngloew gledd ') (Baritone): Gfwilym Lon. SSeinier yr Udgorn grymus (Deuaiud i Ddan Fass, neu Tenor a Bass): Bellini (Cyfaddaswyd gan 0. Alaw). Ceinion y Gan. Rhan V. !Y Wers Sol-ffa: Gwilym Gwent. Y Ddau Forwr: Dr. Joseph Barry. Betty "Wyn fy Nghariad: B. Mills. Ceinion y Gan. Rhan VI. (Rhifyn o GaneuonJ. Gogoniant i Gymru: Dr. Parry. Wyt ti'n cofio'r lloeryn codi: B.S. Sughes Peidiwch a dweyd wrth fy Nghariad: 0. | Alaio. Pbis 3c. }-Y Gwcw ar y Fedwen : Megan Watts. Boed ysbryd ein cyndadau: 0. Alaw. I Y pwn ar gefn yr awen: /. D. Jones. | Y Fenyw Fach a'r Beibl Mawr: J. D, J Jones. [Rhan VII. yn y Wasg.] -i