Skip to main content

tì ÁIL GYFRES. CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 101.] MAI 1, 1883. [Peis l|e. Y CYNWYSIAD. ------------ TUDA-L. Eisteddfod Genhedlaethol Cymru......65 Coleg y Tonic Sol-ffa............65 Cystadleuaeth Cynghaneddu yr Alaw .. .. 66 Adolygiadau................67 Cyfarfodydd Cerddorol, &c.........67 Tystysgrifau.............. 67,68 CERDDOIUAETH. Dyner Awel................ 33 Y mae Dirwest yn galw .. ........ 37 0 ! Dere i'r Goedwig............ 39 Iesu, fy Ngwaredwr .. .......... 40 Oerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. \ Dedwydd yw y Dyn: G. W. Martin. Ehif 11. f (Cerddor O.N., Rhif 40; pris 2g ) lc f A'r Gairawnaethpwydyn gnawd: Arg't. ) (Cerddor O.N.,Rhif 46; vris2£.) \ Draw yn yr eangder mawr: Cherubini. Ehif 12.! (Cerddor O.N., MifA3; iis 2g.) lc C DysR" 'm' O Dduw : JD. Emlyn Evans. ) (Cerddor O.N., Rhif 118; pris 2g.) Rhif 13. > Barn fì, 0 Dduw: Mendelssohn. lc | (Cerddor O.N.,Rhifm, 139; pris 4c.) ••—---------------------------- ■ ----- CANEUON NEWYDDION. Pris Chwe' Cheiniog yr Un. RHIF 55. Ffarwel (Farewell): Thomas Price, 1.0.; Kfi > Corn y glyn (The Çuarry Hom) : ') Alaw Llyfnwy. -* \ Yr Hen G-ymraeg i mi (Tenor): P. Edwards ('Pedr Álaw). BALIER SYLW. Gellir cael rhestr o Gyfansoddiadau y diweddar Owain Alaw cyhoeddedig gan Hugbes & Son ar dderbyniad stamp dimai i dalu y cludiad. Ceinion y Gan. Rhan V. Pms 3c. Y Wers Sol-ffa : Gwilym Gtoent. Y Ddau Forwr: Dr. joseph Parry. Betty Wyn fy Nghariad: R. Milîs. Ceinion y Gan. Rhan VI. (Rhifyn o Ganeuon). Gogoniant i Gymru: Dr. Farry. Wyt ti'n cofìo' r Uoer yn codi: B.fi. Sughes Peidiwch a dweyd wrth fy Nghariad: 0. I A law. Pitis 3c. )-Y Gwcw ar y Fedweu : Megan Watts. I Boed ysbryd ein cyndadau : 0. Alaw. I Y pwn ar gefn yr awen: J. D. Jones. | Y Fenyw Fach a'r Beibl Mawr: /. D, J Jones. [Rhan VII. yn y Wasg.]