Skip to main content

ËF *~fb AIL GYFRES. Cwìte CYLCHG-EAWN MI80L, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 99.] MAWRTH 1, 1883. [Pris 1|c. Y CYNWYSIAD. ------------ TTJDAL. Marwolaeth Owain Alaw.......... 57 Bwrdd y Golygwyr............ 57 Cystadleuaeth m&wn Cynghaneddu .. .. 58 At Olygwyr y Cerddor Sol-ffa........ 59 Amrywion................ 59 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 60 Tystysgrifau...... ......... 60 CERDDOIUAETH. Ymdeithgan yr Undeh Dirwestol Efengylaidd 17 Coronwch Ef yn hen............ 22 Hosanna Halelwia ............ 24 Oerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. ÍDedwydd yw y Dyn: G. W. Martin. (Cerddor O.N., RhifiO; pris 2g) A'r Gairawnaethpwydyn gnawd: Arg't. fCerddor O.N, Rhifi6; pris 2g.) "i Draw yn yr eangder mawr: Cherubini. Shif 12.! (Cerddor O.N., JRhifiS; pi is 2g.) lc. V Dysg im' 0 Dduw: D. Emlyn Evans. ) (Cerddor O.N., Rhif 118; pris 2g.) Ehif 13. > Barn fi, 0 Dcluw: Mendelssohn. lc. í fCerddor O.N., Rhif 138,139; pris 4c.) CANEUON NEWYDDION. Pris Chwe' Cheiniog yr Un. t> kk > Ffarwel (Farewell): Thomas Price, -ç. \ Corn y glyn (The Quarry Rorn) : " ' i Alaw Llyfnwy. kw > Yr Hen Gymraeg i mi (Tenor): P. " f Ecîwàrds'fPeẁ Atawf. DALÎER SYLW. Gellir cael rhestr o Gyfansoddiadau y diweddar Owain Alaw cyhoeddedig gan Hugbes & Son ar dderhyniad stamp dimai i dalu y cludiad: Ceinion y Gan. Rhan V. \ Y Wers Sol-ffa : Gwilym Gtuent. Pris 3c. > Y Ddau Eorwr: Dr. joseph Parry. ) Betty Wyn fy Nghariad: R. Mills. Ceinion y Gan. Rhan VI. (Rhifyn o Ganeuon). Gogoniant i Gymru: Dr. Parry. "Wyt ti'n cofio'r lloer yn codi: R. S. ILughes _ Peidiwch a dweyd wrth fy Nghariad: 0. i Alaw. Pris 3c. }-Y Gwcw ar y Fsdwen : Megan Watts. I Boed yshryd ein cyndadau: 0. Alaw. I Y pwn ar gefn yr awen: J. D. Jones. j Y Fenyw Fach a'r Beihl Mawr: /. D. j Jones. [Rhan VII. yn y Wasg.]