Skip to main content

23 ;■ '> •> ■■M AIL GYFRES. ŷ.'CwÌtar CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 98.] CHWEFROE 1, 1883. [Peis 1|c. Y CYNWYSIAD. ------------ TUDAL. Gwrthbwynt (Gounterpoint)—parhad .. .. 53 Mozart—parhad.............. 53 At Olygwyr y Cerddor Sol-ffa........ 54 Amrywion................ 54 Cyfarfodydd Cerddorol, &o......... 55 CERDDORIAETH. Deuwch Attaf Fi ............ 9 Rhwym i'r Nef..............15 Pam y Byddwn Ddystaw.......... 16 Cerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. V Dedwydd yw y Dyn: G. W, Martin. Rhif 11.! (Cerddor O.N., Rhif 40; prig 2g) lc. Ç A'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd: Arg-t. ) (Cerddor O.N., Mif<í6; pris 2-.)' \ Draw yn yr eangder mawr: Cherubini. Rhif 12.! (Cerddor O.N, MifiS; -ris 2g.) lc. f Dysg im' 0 Dduw: B. Emlyn Evans. ) (Cerddor O.N., Mif 118; pris 2g.) Rhif 13.) Barn fi, 0 Dduw: Mendelssohn. lc. f (Cerddor O.N.,Mìf 138, 139; pris 4c.) GANEUON NEWYDDION Pris Chwe' Cheiniog yr Un. Rhif 51 ) Brenin y Dydd (Baritone): W. E. ') Edwards (Gwilym Lon). K0 \ Ni fedrwn yn fy myw (I can't malce ') up niy mind) : Owain Alaw. up my mind) -„ ì Y Carwr Siomedig (Tenor): J. R. " j" Lewis (Alaw Rhondda). K. > Man i Ganu (Singing Still.) (Beu- 'Ç aiodiT.aB.) Owain Alaw. KK \ Ffarwel (Farcwell): Thomas Price, ) A.C., • , Kr.\ Corn y glyn (The Quarry Horn) : ') Alaw Llyfnwy. DEISYFSAD AM Y WAWR. (CANIG), Gan G. GWENT. Hen Nodiant, ác. Sol-ffa, le. MOR LLI08ÖÛ YW DY WEITHREDOEDD. (ANTEEM), Gak WILLIAM ROWLANDS, Morriston. Sen Nodiant, íc. Sol-ffa, lö. Ceinion y Gan, Rhan V. \ Y Wers Sol-ffa : Gwilym Gwent. Pais 3c. \ Y Ddau Forwr: Br. Joseph Parry. ) Betty Wyn fy Nghariad: R. Milìs. ■ÍSI-?