Skip to main content

OYLCH.GEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 94.] HYDREF 1, 1882. [Pris 1|c. Y CYNWYSIAD. -------------- TTTDAIi. Eisteddfod Cenedlaethol Dinbych, 1882.. .. 37 Beirniadaeth Cystadleuaeth y " Ceîiddoe. Soi-íta".............. 37 Adolygiad y Wasg ............ 39 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 39 Tystysgrif au................ 40 CERDDORIAETH. Clychau'r Gwanwyn............ 73 Bendithiaf yr Arglwydd.......... 78 Cerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HTTGHES AND SON. Anthemau y Cerddor, "4 Dedwydd yw y Dyn: G. W, Martin. Rhif 11.! (Cerddor O.N, RhifiO; pris 2g ) lc f A'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd: Arg't. ) (Cerddor O.N.,Rhifi6; pris 2g\) ÍDraw yn yr eangder mawr: Cherubìni. (Cerddor O.N., Rhifi3; pris 2g\) Dysg im' 0 Dduw: D. Emlyn Bvans. (Cerddor O.N., Rhif 118; pris 2g.) (Cerddor O.N., Rhif 138, 139; pris 4c.) CANEUON NEWYDDION, Pris Chwe' Cheiniog yr Un. Rhif 49. I Arafa Dòn Denor.) gan R. S. Hughes. (I 50 > Can y Milwr (Baritone) : M. R. Wil- '} liams (Alaw Brycheiniog). Brenin y Dydd (Baritone): W. E. Edwards (Gwilym Lon). Ni fedrwn yn fy myw (I can't rnaJce ■,.} 53 up my mind) : Owain Alaw. ì Y Carwr Siomedig (Tenor): Lewis (A law Rhondda). -. ) Man i Ganu (Singing Still.) (Deu- ' Ç awd i T. a B.) Owain Alaw. DEISYFIAD AM Y WAWR. (CANIG), Gan G. GWENT. ITen Nodiant, ic. Sol-ffa, le. MOR LLIOSOG YW DY WEITHREDOEOD. (ANTHEM), Gan WILLIAM ROWLANDS, Morriston. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa, lc. Ceinion y Gan. Rhan V. ) Y Wers Sol-ffa : Gioilym Gwent. Pais 3c. \ Y Ddau Forwr: Dr. joseph Parry. ) Betty Wyn fy Nghariad : R..MHU H M,