Skip to main content

■n AIL GYFRES. (forìẁn CYLCHGBAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Bhif. 92.] ÁWST 1, 1882. [Peis 1|c. Y CYNWYSIAD. --------------- TUDAIi. Y Tonic Sol-fFa yn Nghyniru .. .. .. .. 29 Adolygiad y "Wasg ............ 29 Bwrdd y Golygwyr............ 30 At y Cerddorion.............. 30 Amrywion................ 30 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 31 Tystysgrifau .............. 32 CERDDORIAETH. Y Cyfiawn a obeithia pan fyddo yn marw .. 57 Oerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. ÍDedwydd yw y Dyn: G. W. Martin. (Gerddor O.N., BhifiO; pris 2g ) A'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd: Arg't. (Cerddor O.N., MhifM; pris 2g.) "i Draw yn yr eangder mawr: Cherubini. EMî 13.1 (Cerddor O.N., Bhif i%; pris 2g.) lc. f ^ys^ ím' Q Dduw: D. Emlyn Evam. ) (Cerddor O.N., Bhif 118; pris 2g.) lc. (Cerddor O.N.,BhiflS8, 139; pris 4c.) GANEUON NEWYDDION. Pris Chive' Cheiniog yr Un: Biiif 49 ì Arafa Dòn : gan E. S. Hughes. (I " ) Denor.) rç. \ Cân y Milwr (Baritone) : M. R. Wil- 'j liams (Alaw Brycheiniog). k, 7 Brenin y Dydd (Baritone): W. E. ' S Edwards (Gioilym Lon). -0 1 Ni fedrwn yn fy myw (I can't malce "' i up my mind) : Owain Alaw. ko \ Y Carwr Siomedig (Tenor): J. E. '( Leẅis (AI&ajo Mhonada). f, ) Man i Ganu (Singing Still.) (Deu- "' awd i T. a B.) Owain Alaw. DEISYFIAD AM Y WAWR. (CANIG), Gan G. GWENT. Sen Nodiant, ie. Sol-ffa, lc. MOH LLIOSOG YW DY WEITHREDOEDD. (ANTEEM), Gan WILLIAM EOWLANDS, Moruiston. Een Nodiant, ic. Sol-ffa, lc. Ceinîon y Gan. Rhan V. \ Y Wers Sol-ffa: Gwilym Gwent. Piiis 3c. \ Y Ddau Forwr: Dr. Joseph Parry. ) Betty Wyn fy Nghariad: B. Millt.